Ehitisregistri klienditoega saab ühendust:

tugi@e-ehitus.ee 

tel 625 6363

 

 
625 6363

 

Hoone püstitamine, ümberehitamine ja laiendamine

Ehitustegevusel nõutud dokumente reguleerivad ehitusseadustiku lisad:

 

Iisaku ja Mäetaguse alevikes on üldjuhul on uue hoone püstitamiseks vajalik detailplaneering.

Juhul kui kavandatud ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt väljakujunenud keskkonda, on võimalik ehitusõigust määrata projekteerimistingimustega.

Projekteerimistingimuste taotlemine

Projekteerimistingimuste taotlus esitatakse vallavalitsusele läbi ehitisregistri. Selleks tuleb ehitisregistrisse sisselogida ja valida menüüst: Ehitised > Projekteerimistingimuste taotlus ja täita e-taotlus.

Ehitusloa taotlemine

Ehitusloa taotlus esitatakse vallavalitsusele läbi ehitisregistri. Selleks tuleb ehitisregistrisse sisse logida ja valida menüüst: Ehitised > Ehistusloa taotlus ja täita e-taotlus.

Ehitusloa taotlemisel esitatakse ehitusprojekt, mis peab vastama kehtivatele nõuetele.

Kasutusloa taotlemine

Kasutusluba on nõutav ehitusseadustiku lisas 2 kirjeldatud ehitiste ja nende kasutamise otstarbe muutmise korral.

Kasutusloa taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse vallavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu.

 

Info ehitustegevusega seotud riigilõivude kohta.