Hooldust vajava täisealise isiku täiendav toetus

Hooldust vajava täisealise isiku täiendav sotsiaaltoetus on toimetuleku säilitamiseks koduses keskkonnas igakuiselt makstav rahaline toetus, mis määratakse hooldamisest tingitud ja hooldamisega seotud lisaväljaminekute osaliseks kompenseerimiseks.

 

Toetusele on õigus isikutel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Alutaguse vallas vähemalt üks aasta ja kes tegelikult alaliselt Alutaguse valla territooriumil elavad.

  • Hooldusvajadus on isiku abi-, toetuse ja järelevalve vajadus, mille teeb sotsiaaltöötaja hoolduse seadmiseks kindlaks hindamisaktiga hooldatava elukohas.

 

Hooldust vajava täisealise isiku täiendav sotsiaaltoetus määratakse:

  • raskelt häiritud toimetuleku korral või psüühilise erivajaduse tõttu järelevalve ja juhendamise vajadusel igapäevastes tegevustes 50 eurot kuus;
  • suutmatuse tõttu osaleda igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses või suutmatuse tõttu neid teostada 100 eurot kuus.

 

Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus.

SOOVITUSLIK avalduse vorm RTFPDF,  e-vorm (nõuab digiallkirjastamist)

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas § 38

Info: Aita Murdsalu 336 6921, 5814 4909 aita.murdsalu@alutagusevald.ee

      Kersti Vihmann 336 6948, 5307 9494 kersti.vihmann@alutagusevald.ee