Eesti-Vene koostööprojekt ER54 "Ühismeetmed Keskkonnakaitse, kliimamuutuste leevendamine ja kohandamine ning veevarade kvaliteedi parandamine EE-RU piirialal."

18/02/22

Projekti eesmärgiks on parandada  EE/RU piirialal veevarade kvaliteedi parandamine läbi nende reostuse koormuse vähendamise .

Projekti elluviimise periood: 01.03.2020-28.02.2022.

 

Projektipartnerid

Projektis osaleb 2 partnerit.

Partnerid Eestist: Alutaguse Vallavalitsus 

Partner Venemaalt: Munitsipaalettevõte veevarustuse ja kanalisatsiooni süsteemide toimimiseks

 "Vodokanal" Velikie LUKI

 

- the Programme website: https://www.estoniarussia.eu 

 

- the DG NEAR webpage – till 31 Dec 2019: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/cross-border-cooperation_en. 

 

- the DG REGIO webpage – from 1 Jan 2020: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/ 

 

- webpage of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/mps/programs/ 

 

webpage of the Ministry of Finance of Estonia https://www.rahandusministeerium.ee/et/interreg 

 

 

 

Projekti kogueelarve: 583 200,00 eurot, millest 483 790,15  eurot rahastatakse Eesti - Vene piiriülese koostöö programmist 2014-2020.

 

Projektis planeeritud tegevused on järgmised:

Eestis

Ehitus :Ehitatakse välja täiesti uus reoveepuhasti Kuremäe asulale.

Esitlus Kuremäe

 

Venemaal: Veliikiye-Luki

Projekti eesmärk on reoveepuhastussüsteemide uuendamine läbi  uue tehnoloogilise süsteemi rakendamise mille tehnilised lahendused võimaldavad vältida võimalikku keskkonnareostust ja saavutada heitvee veelgi paremaid tulemusi

Vodokanali link

 

Projekti tulemused Eestis

Valmib uus reoveepuhasti mis koosneb järgmistest elementidest

 - tehniline hoone koos seadmetega (automaat juhtimisseadmed)

 - aktiveeritud muda doospuhasti mahuti v = 12,0 m3

- protsessor mahuti V = 40,0m3

-muda mahuti v = 8,0 m3

- autode vastuvõtu mahuti 20,0 m3

- ülevoolupump

 - aed koos väravatega

 

Projekti tulemused Venemaal

Soetatatakse vajalikud seadmed.

- Filter-Press CPL, 1.1KW 20 T / H 250M3 / H

- Automaatne vaakumlaadur lahjendava jaama DAKT SPF-2 jaoks

- riistvara ja tarkvara kompleksne, kromatograafia üksusele

- vöö konveier CPL-i korpus. Küttekaabliga

- Spta dewatering seadmete ja lahjendava jaama juhtkarp

- dump veoauto GAZ-SAZ-2507 või EQUAL mudel

- IPG alaldi süsteem - 18 / 1600-380 IP54 või võrdne mudel

- lägapump. Monobloki tüüp, horisontaalne, sukeldatav, kuivaine paigaldamiseks mootoriruumis. IP68 Q = 350M3 / h H = 23M n = 37kW

n = 1000rpm u = 380V

- lägapump monoblock tüüpi horisontaalne sukeldatav kuiva paigaldamiseks q = 250m3 / h h = 21m n = 30 kW n = 1000rpm u = 380v

 

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri.

Selle teate sisu eest vastutab ainuisikuliselt Alutaguse Vallavalitsus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

 

Kontaktisik:

Taavi Vogt

Tel 5012659