Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

 

Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

Teenuse saamiseks tuleb ametiasutusele esitada taotlus. Lisaks märgitakse taotlusele taotleja igakuine sissetulek ning võimalused üldhooldusteenuse eest tasumiseks.

 

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas (§ 8, § 25)

Vaata ka: Perekonnaseadus

SOOVITUSLIK avalduse vorm RTFPDF