Varjupaigateenus

Varjupaigateenust on õigus saada täisealisel isikul, kes viibib abivajaduse hetkel Alutaguse valla haldusterritooriumil, kellel puudub ööbimiskoht ja kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta tagama. Varjupaigateenuse saamiseks võib isik esitada taotluse, kuid ametiasutus on kohustatud teenuse korraldama ka taotlust esitamata.  Varjupaigateenuse korraldamisel tagatakse täisealisele isikule ajutine turvaline koht ööbimiseks ning hügieenitoiminguteks, et vältida isiku peavarjuta jäämist. Varjupaigateenus on tasuta teenus.

 

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas (§ 12)

SOOVITUSLIK avalduse vorm RTFPDF