Valla asutuste ja hallatavate asutust töökorraldus seoses COVID-19 viiruse levikuga

23.11.20

Korralduse andmisel on arvestatud asjaolu, et koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haigus vastab ohtliku nakkushaiguse tunnustele, kuna viiruse põhjustatud haigusele puudub efektiivne ravi ja haiguse levik. Praegu on viiruse leviku risk väga suur, seega on selle vähendamiseks proportsionaalne piirata korralduses nimetatud kohtades isikute liikumisvabadust inimeste elu ja tervise kaitseks, et tõkestada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 levikut. Lähtudes rahvatervise seaduse § 10 lõike 2 punkti 2 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 kohaselt, Alutaguse Vallavalitsus annab KORRALDUSE:

1. Sulgeda Illuka Kooli lasteaia osa kuni 29.11.2020 seoses COVID-19 haigusjuhtumiga.

2. Viia Alutaguse valla noortekeskuste tegevused digi- ja välitegevusele alates 24.11 kuni 31.12.2020. Noortekeskustes lubada õueüritused ainult Alutaguse valla lastele ja noortele.

3. Koolide siseruumides lubatud ainult õpilaste ja õpetajate treeningud (vastavalt riigis kehtivatele nõuetele). Muud treeningud peatatud kuni 31.12.2020.

4. Rahvamajades - kogukonnamajades on lubatud rühmatreeningud, kus ei ole kontakte omavahel ja ühiseid treeningvahendeid ei kasutata (jälgida 2+2 reeglit) - kokkuleppel rahvamajade - kogukonnamaja juht ja treener. Seltsi-ja rahvamajades tantsuõhtute korraldamine ja ruumide väljarentimine eraisikutele ürituste läbiviimiseks on keelatud kuni 31.12.2020.

5. Huvikoolis täiskasvanute ringitegevus peatatud 24.11 kuni 31.12.2020.

6. Noorte spordi korraldusel treenerid peavad olema jagatud ühe piirkonna põhiselt ehk ei tohi rännata erinevate treeningkohtade vahel. Ujumistreeningud võivad toimuda ainult ühe kooli grupile korraga ja treener järgib kehtestatud reegleid.

7. Täiskasvanute spordi korraldamisel on keelatud kontaktreeningud.

8. Avaliku ürituse korraldamine siseruumides on keelatud kuni aasta lõppuni.

9. Asutuste juhtidel võimaluse korral planeerida kaugtöövõimalusi.

10. Tunnistada kehtetuks Alutaguse Vallavalitsuse 11.11.2020. a korraldus nr 582 „Valla asutuste ja hallatavate asutust töökorraldus".

18.11.20
 Koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 viiruse leviku risk on väga suur. Millest tulenevalt Alutaguse Vallavalitsus otsustas viiruse vähendamiseks proportsionaalselt piirata osaliselt valla asutuste töökorraldust, et tagada inimeste elu ja tervise kaitse ning tõkestada koroonaviiruse levikut. 

Alutaguse Vallavalitsuse 13.11.2020. a korralduse nr 582 kohaselt

• Peatati alates 16.11.2020 kuni 31.12.2020:

- haridusasutuste spordisaalides võistluste korraldamine ja läbiviimine;

- seltsi- ja rahvamajades tantsuõhtute korraldamine;

- ruumide väljarentimine eraisikutele ürituste läbiviimiseks.

• Avaliku ürituse korraldamised kooskõlastada eelnevalt vallavalitsusega.

• Noortekeskustes lubada üritused ainult Alutaguse valla lastele ja noortele.

• Asutuste juhtidel korraldada võimalusel kaugtöö.