Valitsus kinnitas koroonaviiruse leviku pidurdamiseks vajalikud meetmed

22.02.21
19. veebruar 2021 - 17:53

Stenbocki maja, 19. veebruar 2021 – Valitsus kinnitas täna e-istungil koroonaviiruse leviku kasvu piiramiseks vajalikud meetmed, mis hakkavad kehtima esmaspäeval.

https://www.kriis.ee/et/uudised/valitsus-kinnitas-koroonaviiruse-leviku-pidurdamiseks-vajalikud-meetmed

 

Valitsus kiitis heaks üle-eestilised COVID-19 tõrje piirangud

1.02.21
29. jaanuar 2021 - 20:15

Stenbocki maja, 29. jaanuar 2021 – Valitsus kinnitas e-istungil koroonaviiruse leviku tõkestamise piirangute korralduse. Harjumaal ja Ida-Virumaal hakkavad uuendatud piirangud kehtima esmaspäevast, 1. veebruarist ning ülejäänud Eesti maakondades kolmapäevast, 3. veebruarist. Kuna koroonaviiruse levik ja haigestumuse intensiivsus on kogu riigis väga ulatuslik, ühtlustatakse üle-eestilised piirangud.

Kehtima jäävad senised üldreeglid, mille kohaselt tuleb kõikjal siseruumides kanda maski ja kui ei ole sätestatud teisiti, liikuda 2+2 reegli järgi. Tagatud peab olema desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete järgimine. Maske ei pea kandma alla 12-aastased lapsed ja seda ei tule teha ka siis, kui maskikandmine on vastunäidustatud tervise tõttu või see ei sobi tegevuse iseloomuga.

https://www.kriis.ee/et/uudised/valitsus-kiitis-heaks-ule-eestilised-covid-19-torje-piirangud

 

 

Ida-Virumaal ja Harjumaal jätkuvad piirangud teatud leevendustega 1. veebruarini

15.01.21
14. jaanuar 2021 - 22:55

Stenbocki maja, 14. jaanuar 2021 – Valitsuse liikmed kiitsid põhimõtteliselt heaks piirangute jätkumise Ida-Virumaal ja Harjumaal 1. veebruarini. Alates 18. jaanuarist otsustati leevendada sisetingimustes toimuva noorsootöö, huvitegevuse, huvihariduse, täienduskoolituse ja täiendõppe, sportimise ja treenimise keeldu ning leevendada muuseumitele ja näitustele, kuid ka toitlustusasutustele kehtivaid piiranguid. Kontaktõpe koolides taastub 25. jaanuarist.

https://www.kriis.ee/et/uudised/ida-virumaal-ja-harjumaal-jatkuvad-piirangud-teatud-leevendustega-1-veebruarini

 

4.01.21

Alutagus Vallavalitsus 04.01.2021. a korraldusega nr 1 sulges perioodil 04.01-11.01.2021 Mäetaguse Lasteaia Tõruke seoses COVID-19 haigusjuhtumiga.

***

Alutaguse Vallavalitsus 23.12.2020. a korraldusega nr 668 sulges kuni 05.01.2021 Iisaku Lasteaia Kurekella Tudulinna rühma seoses COVID-19 haigusjuhtumiga.

 

 

10.12.20
 Valitsus kiitis heaks uute Ida-Virumaa ja üle-eestiliste piirangute korralduse

 

9.12.20
 Valitsus kehtestab koroonaviiruse ohjeldamiseks täiendavad piirangud nii Ida-Virumaal kui üle Eesti

Stenbocki maja, 9. detsember 2020 – Koroonaviiruse epideemilise leviku ohjamiseks kehtestab valitsus haridust ja huviharidust ning sporti puudutavad piirangud üle Eesti. Ida-Virumaal laienevad piirangud ka vabaaja-, meelelahutus-, kultuuri- ja majutusteenusele ning maakonnas keelatakse avalike ürituste korraldamine. Valitsus plaanib vastava korralduse heaks kiita homsel istungil.

https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-kehtestab-koroonaviiruse-ohjeldamiseks-taiendavad-piirangud-nii-ida-virumaal-kui

4.12.20
 Vabariigi Valitsus andis COVID-19 teemal uue korralduse: Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine

Õigusakt 

Seletuskiri

Valla asutuste ja hallatavate asutust töökorraldus seoses COVID-19 viiruse levikuga

23.11.20

Korralduse andmisel on arvestatud asjaolu, et koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haigus vastab ohtliku nakkushaiguse tunnustele, kuna viiruse põhjustatud haigusele puudub efektiivne ravi ja haiguse levik. Praegu on viiruse leviku risk väga suur, seega on selle vähendamiseks proportsionaalne piirata korralduses nimetatud kohtades isikute liikumisvabadust inimeste elu ja tervise kaitseks, et tõkestada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 levikut. Lähtudes rahvatervise seaduse § 10 lõike 2 punkti 2 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 kohaselt, Alutaguse Vallavalitsus annab KORRALDUSE:

1. Sulgeda Illuka Kooli lasteaia osa kuni 29.11.2020 seoses COVID-19 haigusjuhtumiga.

2. Viia Alutaguse valla noortekeskuste tegevused digi- ja välitegevusele alates 24.11 kuni 31.12.2020. Noortekeskustes lubada õueüritused ainult Alutaguse valla lastele ja noortele.

3. Koolide siseruumides lubatud ainult õpilaste ja õpetajate treeningud (vastavalt riigis kehtivatele nõuetele). Muud treeningud peatatud kuni 31.12.2020.

4. Rahvamajades - kogukonnamajades on lubatud rühmatreeningud, kus ei ole kontakte omavahel ja ühiseid treeningvahendeid ei kasutata (jälgida 2+2 reeglit) - kokkuleppel rahvamajade - kogukonnamaja juht ja treener. Seltsi-ja rahvamajades tantsuõhtute korraldamine ja ruumide väljarentimine eraisikutele ürituste läbiviimiseks on keelatud kuni 31.12.2020.

5. Huvikoolis täiskasvanute ringitegevus peatatud 24.11 kuni 31.12.2020.

6. Noorte spordi korraldusel treenerid peavad olema jagatud ühe piirkonna põhiselt ehk ei tohi rännata erinevate treeningkohtade vahel. Ujumistreeningud võivad toimuda ainult ühe kooli grupile korraga ja treener järgib kehtestatud reegleid.

7. Täiskasvanute spordi korraldamisel on keelatud kontaktreeningud.

8. Avaliku ürituse korraldamine siseruumides on keelatud kuni aasta lõppuni.

9. Asutuste juhtidel võimaluse korral planeerida kaugtöövõimalusi.

10. Tunnistada kehtetuks Alutaguse Vallavalitsuse 11.11.2020. a korraldus nr 582 „Valla asutuste ja hallatavate asutust töökorraldus".

18.11.20
 Koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 viiruse leviku risk on väga suur. Millest tulenevalt Alutaguse Vallavalitsus otsustas viiruse vähendamiseks proportsionaalselt piirata osaliselt valla asutuste töökorraldust, et tagada inimeste elu ja tervise kaitse ning tõkestada koroonaviiruse levikut. 

Alutaguse Vallavalitsuse 13.11.2020. a korralduse nr 582 kohaselt

• Peatati alates 16.11.2020 kuni 31.12.2020:

- haridusasutuste spordisaalides võistluste korraldamine ja läbiviimine;

- seltsi- ja rahvamajades tantsuõhtute korraldamine;

- ruumide väljarentimine eraisikutele ürituste läbiviimiseks.

• Avaliku ürituse korraldamised kooskõlastada eelnevalt vallavalitsusega.

• Noortekeskustes lubada üritused ainult Alutaguse valla lastele ja noortele.

• Asutuste juhtidel korraldada võimalusel kaugtöö.