Puudega lapse hooldajatoetus

Puudega lapse hooldajatoetus on perekonna toimetuleku toetamiseks igakuiselt makstav toetus, mida makstakse 3-16-aastase raske või sügava puudega lapse vanemale või eestkostjale, kes ei saa töötada puudega lapse igapäevase hooldamise tõttu.

Toetusele on õigus isikutel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Alutaguse vallas vähemalt üks aasta ja kes tegelikult alaliselt Alutaguse valla territooriumil elavad.

  • Toetuse määramise aluseks on ametniku poolt koostatud hooldusvajaduse hindamise akt, milles kajastub kui suur on puudega lapse igapäevase hooldamise määr ja abivajadus, kas see hooldusvajadus võimaldab hooldajal töötada ning hooldaja vastavust korraga sätestatud tingimustele.

 

Hooldusvajadust ja hooldaja poolt teostatavat hooldust hinnatakse vähemalt üks kord aastas.

 

Toetust ei maksta kui puudega laps elab hoolekandeasutuses.

 

Puudega lapse hooldajatoetus määratakse:

  • raske puudega lapse hooldajale 50 eurot kuus;
  • sügava puudega lapse hooldajale 100 eurot kuus.

Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus.

SOOVITUSLIK avalduse vorm RTFPDF

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas § 37