Alutaguse valla elanike soodustustest

3.01.23

Eesmärk on soodustada Alutaguse valla elanike vaba aja sisustamist ja propageerida tervislikke eluviise ning võimaldada valla elanikel soodustingimustel saada erinevaid teenuseid/tooteid koostööpartnerite juures.

Soodustused:

(1) Valla kodaniku kaarti omaval elanikul on õigus saada soodustust teenuste hinnakirjas fikseeritud hinnalt alljärgnevalt:
1) soodustus 50% - SA Pannjärve Tervisespordikeskuse spordiinventari (suusad, tõukekelgud, rulluisud, rattad, tõukerattad, käimiskepid jm) laenutus ning dušširuumide kasutus;
2) soodustus 30% (pensionäridel 50%) - Mäetaguse SPA suplusmaja kasutus pühapäevast reedeni;
3) soodustus 20% - valla omandis olevate ruumide rent tähtpäevade korraldamiseks.

(2) Valla kodaniku kaarti omaval elanikul on õigus tasuta järgnevatele teenustele:
1) vallasisene ühistransport;
2) vallavalitsuse ja jäätmekäitleja vahel koostöölepingus kokku lepitud kodumajapidamises tekkinud jäätmeliikide üleandmine jäätmejaama;
2(1) kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete ja elektroonikaromude üle andmine kogumispunkti.
3) tasuta parkimine Alutaguse valla omandis olevates tasulistes parklates.

 Soodustust on õigustatud saama elanikud, kes omavad rahvastikuregistris lähiaadressi täpsusega elukohta Alutaguse vallas vähemalt kestvusega kuus kuud ning neile on väljastatud valla kodaniku kaart. Valla kodaniku kaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.

Alutaguse valla kodaniku kaardi taotlust saab esitada:

1) elektrooniliselt läbi valla kodulehe (taotluse elektrooniliseks esitamiseks tuleb kodulehele sisse logima ID-kaardi või Mobiil-ID-ga);
2) digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@alutagusevald.ee;
3) paberil allkirjastatuna postiga (vallavalitsuse ning teenuskeskuste kontaktid leitavad SIIN;

4) isiklikult kohale tulles vallavalitsusse või teenuskeskustesse.

 

Kodanikukaardi taotluse vorm (täidetav docx fail)

Valla kodaniku kaardi väljastab õigustatud isikule tema avalduse alusel vallakantselei. Valla kodaniku kaart väljastatakse kehtivusega üks aasta.

 Kodanikukaart väljastatakse peale avalduse esitamist hiljemalt 5 tööpäeva jooksul avaldaja poolt märgitud teenuskeskuses (Iisaku vallamaja, Mäetaguse, Kuremäe, Kurtna,Tudulinna või Alajõe teenuskeskus). Eraldi teavitust selle kohta ei saadeta!
 Valla kodaniku kaardi väärkasutamise korral on Vallavalitsusel õigus kehtiv kaart tagasi nõuda ning keelduda kolme aasta jooksul uue kaardi väljastamisest.

Alus: Alutaguse Vallavolikogu 21.02.2018. a määrus nr 32 "Alutaguse valla elanike soodustused"