Eelarve ja majandusaasta aruanded

Alutaguse valla finantsjuhtimise kord

--------------------------------------------------------

2022. aasta eelarve

Lühiülevaade Alutaguse valla 2022. aasta eelarvest

Alutaguse valla 2022. aasta põhitegevuse kulude alaeelarvete kinnitamine

 

2021. aasta eelarve

Lühiülevaade Alutaguse valla 2021. aasta eelarvest

Alutaguse valla 2021. aasta põhitegevuse kulude alaeelarvete kinnitamine

Alutaguse valla 2021. aasta I lisaeelarve

Alutaguse valla 2021. aasta II lisaeelarve

 

2020. aasta eelarve

Lühiülevaade Alutaguse valla 2020. aasta eelarvest

Alutaguse valla 2020. aasta põhitegevuse kulude alaeelarvete kinnitamine

Alutaguse valla 2020. aasta I lisaeelarve

Alutaguse valla 2020. aasta II lisaeelarve

 

2019. aasta eelarve

Lühiülevaade Alutaguse valla 2019. aasta eelarvest

Alutaguse valla 2019. aasta põhitegevuse kulude alaeelarvete kinnitamine

Alutaguse valla 2019. aasta I lisaeelarve

Alutaguse valla 2019. aasta II lisaeelarve

Alutaguse valla 2019. aasta III lisaeelarve

 

2018. aasta eelarve

Alutaguse valla 2018. aasta I lisaeelarve

Alutaguse valla 2018. aasta II lisaeelarve

Alutaguse valla 2018.aasta III lisaeelarve

 

Avaliku sektori üksuste finantsaruanded saldoandmike infosüsteemis

EELARVE TÄITMISE ARUANDED
2021. aasta
Eelarvearuanne
3 kuud 2021. aasta
Eelarvearuanne 6 kuud 2021. aasta
Eelarvearuanne 9 kuud 2021. aasta
Eelarvearuanne 12 kuud 2021. aasta 

2020. aasta
Eelarvearuanne
3 kuud 2020. aasta
Eelarvearuanne 6 kuud 2020. aasta
Eelarvearuanne 9 kuud 2020. aasta
Eelarvearuanne 12 kuud 2020. aasta

 

Majandusaasta aruanded

ALUTAGUSE VALD

Majandusaasta aruanne 2020, audiitori aruanne, volikogu otsus kinnitamise kohta ja revisjonikomisjoni protokoll

Majandusaasta aruanne 2019, audiitori aruanne, volikogu otsus kinnitamise kohta ja revisjonikomisjoni protokoll

Majandusaasta aruanne 2018, audiitori aruanne, volikogu otsus kinnitamise kohta ja revisjonikomisjoni protokoll

 

 

ALAJÕE

Majandusaasta aruanne 2017, audiitori aruanne ja volikogu otsus

Majandusaasta aruanne 2016 ja audiitori aruanne

Majandusaasta aruanne 2015 ja audiitori aruanne

Majandusaasta aruanne 2014 ja audiitori aruanne

 

IISAKU

Majandusaasta aruanne 2017, audiitori aruanne ja volikogu otsus

Majandusaasta aruanne 2016 ja audiitori aruanne

Majandusaasta aruanne 2015 ja audiitori aruanne

Majandusaasta aruanne 2014 ja audiitori aruanne

 

ILLUKA

Majandusaasta aruanne 2017audiitori aruanne ja volikogu otsus

Majandusaasta aruanne 2016 ja audiitori aruanne

Majandusaasta aruanne ja audiitori aruanne 2015

Majandusaasta aruanne ja audiitori aruanne 2014

 

MÄETAGUSE

Majandusaasta aruanne 2017 ,audiitori aruanne ja volikogu otsus

Majandusaasta aruanne 2016 ja audiitori aruanne

Majandusaasta aruanne 2015 ja audiitori aruanne

Majandusaasta aruanne 2014 ja audiitori aruanne

 

TUDULINNA

Majandusaasta aruanne 2017audiitori aruanne ja volikogu otsus

Majandusaasta aruanne 2016 ja audiitori aruanne

Majandusaasta aruanne 2015 ja audiitori aruanne

Majandusaasta aruanne 2014 ja audiitori aruanne