Eelarvestrateegia

2023

 •  
 • Alutaguse Vallavalitsuse 15.06.2023. a korraldusega nr 276 algatati Alutaguse valla eelarvestrateegia ülevaatamine. 

2022

 • Alutaguse Vallavolikogu 27.10.2022. a määrusega nr 15 võeti vastu Alutaguse valla eelarvestrateegia aastateks 2023-2026.
 • Alutaguse Vallavalitsuse 07.09.2022. a korraldusega nr 381 kiideti heaks Alutaguse valla eelarvestrateegia aastateks 2023-2026 eelnõu ning suunati avalikule väljapanekule.
2021
 • Alutaguse Vallavolikogu 23.09.2021. a määrusega nr 170 võeti vastu Alutaguse valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2025.
 • Alutaguse Vallavalitsuse 28.08.2021. a korraldusega nr 389 kiideti heaks Alutaguse valla eelarvestrateegia 2022-2025 eelnõu ning suunati avalikule väljapanekule.
2020
 • Alutaguse Vallavolikogu 26.11.2020. a määrusega nr 142 võeti vastu Alutaguse valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2024.
 • Alutaguse Vallavalitsuse 09.10.2020. a korraldusega nr 564 kiideti heaks Alutaguse valla eelarvestrateegia 2021-2024 eelnõu ning suunati avalikule väljapanekule
2019
 • Alutaguse Vallavolikogu 24.10.2019. a määrusega nr 111 võeti vastu Alutaguse valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023.
2018
 • Alutaguse Vallavolikogu 25.10.2018. a määrusega nr 73 võeti vastu Alutaguse valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022.
 • Alutaguse Vallavolikogu 28.03.2018. a määrusega nr 39 anti välja Alutaguse valla arengukava ja eelarvestrateegia ning valdkondlike ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise kord.
2017
 • Alutaguse Vallavolikogu 30.11.2017. a otsusega nr 18 algatati Alutaguse valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 koostamine.