Sõltuvusnõustamine

Sõltuvusprobleemiga toimetulekuraskustes tööealiste inimeste (16-aastased kuni vanaduspensionieani) ja nende lähedaste vaimset tervist ja töövõimet toetav nõustamine.

Sõltuvusnõustamine pakub tuge neile, kes soovivad sõltuvusest vabaneda või sõltuvust kontrolli alla saada. Nõustaja aitab leida lahendusi tekkinud pingetele ja probleemidele, et parandada toimetulekut ja suutlikust rohkem keskenduda töö leidmisele ja/või hoidmisele.

Teenuse saamiseks tasub pöörduda, kui tunnete, et mõni allpool esitatud väidetest kirjeldab teie olukorda.

  • te ei tegele enam nende asjadega, mis varem huvi pakkusid;
  • vaatamata soovile, ei suuda te oma käitumist muuta, kui püüate sõltuvuskäitumisest loobuda, olete rahutu, ärrituv ning tunnete end halvasti;
  • sõltuvuskäitumine on viisiks põgeneda probleemide eest või leevendada abituse, süü- või ärevuse tundeid;
  • lähedased on öelnud, et nad tunnevad te pärast muret ja/või valetate lähedastele oma käitumise kohta.

 

Teenuse saamiseks esitab isik vallavalitsuse sotsiaaltöötajale põhjendatud taotluse. Otsuse teenuse määramise/mittemääramise kohta teeb vallavalitsuse sotsiaalkomisjon.

Klient suunatakse teenust saama vallavalitsuse koostööpartneri juurde. Teenusele suunamise otsuses määratakse teenuse saaja, teenuse osutaja ja teenuse maht.

Teenust rahastatakse Riigi Tugiteenuse Keskuse 19.08.2021 otsuse  nr 11.49/1030

eraldatud vahenditest.

 

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord 

SOOVITUSLIK avalduse vorm RTFPDF