Sotsiaalkomisjon

Sotsiaalkomisjon on Alutaguse Vallavalitsuse juures tegutsev komisjon sotsiaalhoolekande valdkonnas vallakodanike avalduste ja kaebuste menetlemiseks ja abi võimaldamise üle otsustamiseks. Komisjoni ülesandeks on komisjonile edastatud avalduste menetlemine ning ettepanekute tegemine vallavalitsusele sotsiaalhoolekande alaste küsimuste lahendamiseks ja hoolekande valdkonna arendamiseks.

Alutaguse Vallavalitsuse 02.12.2021 korraldus nr 579

Alutaguse Vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni töökord

Alutaguse Vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine 

 

Alutaguse valla eakate nõukogu moodustamine ja töökorra kinnitamine