Sotsiaalkomisjon

Sotsiaalkomisjon on Alutaguse Vallavalitsuse juures tegutsev komisjon sotsiaalhoolekande valdkonnas vallakodanike avalduste ja kaebuste menetlemiseks ja abi võimaldamise üle otsustamiseks. Komisjoni ülesandeks on komisjonile edastatud avalduste menetlemine ning ettepanekute tegemine vallavalitsusele sotsiaalhoolekande alaste küsimuste lahendamiseks ja hoolekande valdkonna arendamiseks.

Alutaguse Vallavalitsuse 07.09.2023 korraldus nr 392 

Alutaguse Vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni töökord

 

 

Alutaguse valla eakate nõukogu moodustamine ja töökorra kinnitamine