ÜLDPLANEERING

Kogu valla territooriumi osas kehtib ALUTAGUSE VALLA ÜLDPLANEERING (kehtestatud Alutaguse Vallavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 285).

 

DETAILPLANEERINGUD

Alutaguse valla (sh endiste Alajõe, Iisaku, Illuka, Mäetaguse ja Tudulinna valla) detailplaneeringutega on võimalik tutvuda kaardirakenduses E-VALD.

Avalikul väljapanekul olevad detailplaneeringud: https://www.alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud

 

KOHALIKU OMAVALITSUSE ERIPLANEERING

Alutaguse valla Tudulinna piirkonnas on koostamisel tuuleenergia eriplaneering (algatatud Alutaguse Vallavolikogu 25.02.2021 otsusega nr 309).

 

Paberkujul saab planeeringute ja nende lisadega tutvuda Alutaguse Vallavalitsuse Mäetaguse teenuskeskuses (liina.talistu@alutagusevald.ee).