Sotsiaalkomisjon

Sotsiaalkomisjon on Alutaguse Vallavalitsuse juures tegutsev komisjon sotsiaalhoolekande valdkonnas vallakodanike avalduste ja kaebuste menetlemiseks ja abi võimaldamise üle otsustamiseks. Komisjoni ülesandeks on komisjonile edastatud avalduste menetlemine ning ettepanekute tegemine vallavalitsusele sotsiaalhoolekande alaste küsimuste lahendamiseks ja hoolekande valdkonna arendamiseks.

Alutaguse Vallavalitsuse 07.09.2023 korraldus nr 392 

Alutaguse Vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni töökord

 

Laste ja perede komisjon

 

Vallavalitsus võttis 24. augustil 2023 vastu korralduse nr 376  "Laste ja perede komisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine".

Laste ja perede komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine

 

Alutaguse valla eakate nõukogu

 

Vallavalitsus võttis 09.veebruaril 2023 vastu korralduse nr 68 "Alutaguse valla eakate nõukogu moodustamine ja töökorra kinnitamine".

Alutaguse valla eakate nõukogu moodustamine ja töökorra kinnitamine