VEEBRUAR 2022

15.02.2022

Toimus haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja revisjonikomisjoni ühiskoosolek,kus arutati  Alutaguse valla haridusvõrgu hetkeolukorra üle.

Vallavanem Tauno Võhmari ettekande esitlus.

Komisjoni istungi salvestus ja protokoll vt VOLIS

 

MÄRTS 2022

03.03.2022

Toimus kohtumine haridusministeeriumi esindajatega. Ettekande esiltus. 

 

24.03.2022

Toimus volikogu istung, kus võeti vastu otsus „Alutaguse valla arengukava 2021-2030 osalise muutmise algatamine".

Volikogu istungi salvetus ja protokoll vt VOLIS

 

APRILL 2022

Aprillis ilmus Alutaguse vallaleht nr 4, kus käsitleti koolivõrgu korrastamise teemat. Ajaleht leitav SIIT.

MAI 2022

12.05.2022 

Alutaguse vald võttis vastu paberkandjal vormistatud rahvaalgatuse "Ärge sulgege arenevat Iisaku Gümnaasiumi", millel on 419 allkirja. Sama algatuse raames 03.05.2022 esitati rahvaalgatus.ee vahendusel vallale pöördumine 313 digiallkirjaga vt Rahvaalgatus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 32 alusel toimub algatuse menetlemine.

Pöördumisele antud allkirjade osas kontrollib registripidaja rahvastikuregistri andmetel allkirjastajate hääleõiguslikkust (Hääletamisõigus on Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on saanud 16-aastaseks ja kelle püsiv elukoht, see on elukoht on Alutaguse vallas).

Algatus tuleb arutlusele võtta hiljemalt kolme kuu jooksul ning algatuse esitajate esindajal on õigus algatuse arutelus osaleda.