JUUNI 2023

08.06.2023

Alutaguse valla haridusvõrgu arengukava 2023+ eelnõu avalikul väljapanekul esitati 40 ettepanekut (vt seotud failid).

Arengukava avalik arutelu toimub 14. juunil 2023.a kell 17.00 Mäetaguse rahvamajas (vt seotud failid).

 

Toimunud arutelu salvestus on vaadatav SIIN (aegumise kuupäev 31.juuli 2023)

 

29.06.2023

Alutaguse valla haridusvõrgu arengukava 2023+

MAI 2023

23.05.2023

Alutaguse valla haridusvõrgu arengukava 2023+ eelnõu suunati avalikule väljapanekule valla kodulehel.

Arengukava eelnõu avaliku väljapaneku toimumise ja ettepanekute esitamise ajaks on 23.mai 2023 kuni 06.juuni 2023.

Ettepanekuid valla arengukavasse saavad esitada kõik huvitatud isikud esitades need arengukava eelnõu avaliku väljapaneku ajal (23.05-06.06.2023) e-posti aadressile info@alutagusevald.ee .

Arengukava avalik arutelu toimub kirjalike ettepanekute laekumise korral 13.juunil 2023.a. Ettepanekute tegijaid ja avalikkust teavitatakse avaliku arutelu toimumise ajast ning kohast.

APRILL 2023

21.04.2023

 

21.aprillil 2023 korraldas Alutaguse Vallavalitsus Mäetaguse rahvamajas haridusvaldkonna arengukava koostamise käigus avaliku arutelu kogukonnaga.

Arutelu viis läbi Alutaguse valla haridusvaldkonna arengukava koostaja Cumulus Consulting OÜ esindaja Mihkel Laan.
Kaasamisseminari salvestus on kättesaadav SIIN (aegub 31.07.23)

MÄRTS 2023

22.03.2023

 

Cumulus Consulting OÜ esindajad Mihkel Laan ja Hannes Orgse vaatasid üle haridusasutuste hoonete seisundit ning rääkisid haridusjuhtidega. Ringkäigule järgnes hetkel olevate andmete arutelu haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjonis. Komisjonis näidatud esitlus on SIIN

VEEBRUAR 2023

01.02.2023

 

Alutaguse vallavalitsus tegi hinnapäringu haridusvaldkonna arengukava koostamiseks. Hinnapakkumuse eesmärgiks on saada Alutaguse valla haridusvaldkonna arengukava aastateks 2023-2030 koostamise maksumus ja koostaja leidmine. Koostatava töö eesmärgiks on anda sisend otsuste tegemiseks valla haridusvõrgu tuleviku osas.

Hinnapakkumusi küsiti Civitta Eesti AS, Geomedia OÜ ja Cumulus Consulting OÜ.

 

21.02.2023

 

Hanke tulemuste kinnitamine "Alutaguse valla haridusvaldkonna arengukava koostamine"

Tunnistati vastavaks Cumulus Consulting OÜ esitatud pakkumus.

 

SEPTEMBER 2022

15.09.2022

Alutaguse Vallavalitsuse 28.07.2022 korralduse nr 336 kohaselt toimus arengukava 2021-2030 alushariduse, üldhariduse, huvihariduse ja –tegevuse ning rahvastiku osa eelnõu avalik arutelu. 

Toimus salvestus, mida saab järelvaadata SIIT.

22.09.2022

Volikogu istungil hääletati vallavalitsuse seisukohti ettepanekute kohta.

Alutaguse valla arengukava 2021-2030 osalise muutmise ettepanekute koondtabel koos vallavalistuse seisukohtadega. 

 

JUULI 2022

15.07.2022

„Alutaguse valla arengukava 2021-2030" alushariduse, üldhariduse, huvihariduse ja –tegevuse osas tehtud kirjalike ettepanekutega saab tutvuda SIIN. 

28.07.2022

Valitsuse istungil arutati volikogu ettepanekut muuta „Alutaguse valla arengukava 2021-2030" alushariduse, üldhariduse, huvihariduse ja –tegevuse osas avaliku arutelu toimumise aega. Otsustati, et arutelu toimub 15.september kell 18.00 Mäetaguse rahvamajas. Korraldusega saab tutvuda SIIN.

JUUNI 2022

15.06.2022

Alutaguse valla arengukava 2021-2030 alushariduse, üldhariduse, huvihariduse ja-tegevuse osa muutmise eelnõu suunati avalikule väljapanekule valla kodulehel

Arengukava eelnõu avaliku väljapaneku toimumise ja ettepanekute esitamise ajaks on 16.juuni 2022 kuni 30.juuni 2022. 

Arengukava avalik arutelu toimub kirjalike ettepanekute laekmuse korral 4.augustil 2022.a. Ettepanekute tegijaid ja avalikkust teavitatakse avaliku arutelu toimumuise ajast ning kohast. 

 

30.06.2022

Algatused „Ärge sulgege arenevat Iisaku Gümnaasiumi" ja „Mina olen Iisaku Gümnaasiumi sulgemise vastu" esitati Alutaguse Vallavalitsusele vastavalt 3.mai 2022. a ja 12.mai 2022. a. Alutaguse Volikogu tänab aktiivseid vallaelanikke oma arvamuse esitamise eest. Volikogu esitas oma arvamuse, millega saab tutvuda SIIN. 

30.juunil toimunud volikogu istungil (vt VOLIS) tegi volikogu ettepaneku lükata arengukava alavik arutelu edasi septembrisse 2022.a. Uuest toimumise ajast ja kohast teavitatakse ettepanekute tegijaid ja avalikkust valla kodulehel ja Facebookis. 

MAI 2022

12.05.2022 

Alutaguse vald võttis vastu paberkandjal vormistatud rahvaalgatuse "Ärge sulgege arenevat Iisaku Gümnaasiumi", millel on 419 allkirja. Sama algatuse raames 3.mai 2022 esitati rahvaalgatus.ee vahendusel vallale pöördumine 313 digiallkirjaga vt Rahvaalgatus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 32 alusel toimub algatuse menetlemine.

Pöördumisele antud allkirjade osas kontrollib registripidaja rahvastikuregistri andmetel allkirjastajate hääleõiguslikkust (Hääletamisõigus on Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on saanud 16-aastaseks ja kelle püsiv elukoht, see on elukoht on Alutaguse vallas).

Algatus tuleb arutlusele võtta hiljemalt kolme kuu jooksul ning algatuse esitajate esindajal on õigus algatuse arutelus osaleda.

APRILL 2022

Aprillis ilmus Alutaguse vallaleht nr 4, kus käsitleti koolivõrgu korrastamise teemat. Ajaleht leitav SIIT.

MÄRTS 2022

03.03.2022

Toimus kohtumine haridusministeeriumi esindajatega. Ettekande esiltus. 

 

24.03.2022

Toimus volikogu istung, kus võeti vastu otsus „Alutaguse valla arengukava 2021-2030 osalise muutmise algatamine".

Volikogu istungi salvetus ja protokoll vt VOLIS

 

VEEBRUAR 2022

15.02.2022

Toimus haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja revisjonikomisjoni ühiskoosolek,kus arutati  Alutaguse valla haridusvõrgu hetkeolukorra üle.

Vallavanem Tauno Võhmari ettekande esitlus.

Komisjoni istungi salvestus ja protokoll vt VOLIS