Üksikelamu projekteerimistingimuste avatud menetlus

30/12/21

Ahto Murdsalu on esitanud projekteerimistingimuste taotluse üksikelamu projekteerimiseks, aadressil Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Iisaku alevik, Kraavi põik 5 (katastritunnus 22401:001:0516) ja Kraavi põik 6 (katastritunnus 22401:001:0517). Tegemist on Uuselamurajooni maaüksuse detailplaneeringu alaga, mis on kehtestatud Iisaku Vallavolikogu 26.06.2008 määrusega nr 24.

Projekteerimistingimused taotletakse eesmärgiga muuta kahe krundi, Kraavi põik 5 ja Kraavi põik 6 krundijaost. Kaks kinnistut ühendatakse ning nende piirile projekteeritakse elamu. Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek kestab kuni 6. jaanuar 2022.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile info@alutagusevald.ee hiljemalt 6. jaanuar 2022.

Author: EVE AIA

Kuru küla Visaku maaüksuse üksikelamu projekteerimistingimuste avatud menetlus

02/12/21

OÜ Seguranta on esitanud projekteerimistingimuste taotluse üksikelamu projekteerimiseks, aadressil Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kuru küla, Visaku (katastritunnus 22401:004:0325). Tegemist on Vilve maaüksuse detailplaneeringu alaga, mis on kehtestatud Iisaku Vallavolikogu 10.06.2004 määrusega nr 14.

Kehtiva detailplaneeringu kohaselt on määratud antud maaüksusel hoone kõrgus maapinnast 7 meetrit. Projekteerimistingimustega soovitakse tõsta hoone kõrgus maapinnast 7,5 meetrile, mis on kooskõlas Alutaguse valla üldplaneeringuga. Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek kestab kuni 17. detsember 2021.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult e-posti teel aadressile info@alutagusevald.ee  hiljemalt 17. detsember 2021.

Author: LIINA TALISTU

Hobusetalli, maneeži ja liivaala projekteerimistingimuste avatud menetlus

20/12/21

Marleen Tiirik on esitanud projekteerimistingimuste taotluse hobusetalli, maneeži ja liivaala projekteerimiseks  Siimu maaüksusele Vasavere külas Alutaguse vallas, katastritunnus 22901:001:0183.

Siimu maaüksuse maakasutuse sihtotstarve on maatulundusmaa, maaüksus jääb hajaasustusalale ja piirneb samuti maatulundusmaadega. Ülalnimetatud hoonetekompleksi rajamine ei ole vastuolus kehtiva Alutaguse valla üldplaneeringuga.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste kavand  pannakse välja avalikkusele tutvumiseks Alutaguse valla kodulehele ja Illuka teenuskeskusesse 21. aprillil 2021 ja väljapanek kestab kuni 04. maini 2021.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile tiiu.puu@alutagusevald.ee kuni 04. maini 2021.

Author: LIINA TALISTU

Majutushoone projekteerimistingimuste avatud menetlus

20/12/21

Valeri Ivanov on esitanud projekteerimistingimuste taotluse majutushoone projekteerimiseks  Pioneeri maaüksusele Rannapungerja külas Alutaguse vallas, katastritunnus 81501:005:0087.

Majutushoonet soovitake ehitada maha põlenud suvila asemele.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste kavand  pannakse välja avalikkusele tutvumiseks Alutaguse valla kodulehele 26. märtsil 2021 ja väljapanek kestab kuni 09. aprillini 2021.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile tiiu.puu@alutagusevald.ee kuni 09. aprillini 2021.

Author: LIINA TALISTU

499 kW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimistingimuste avatud menetlus

20/12/21

Solar Wheel OÜ on esitanud projekteerimistingimuste taotluse 499 kW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimiseks  Hindreku maaüksusele Ohakvere külas Alutaguse vallas, katastritunnus 22901:002:0152.

Päikesepaneele soovitakse paigaldada krundi läänepoolsesse ossa umbes 2 ha suurusele alale kunagise õueala kõrvale. Ala on suuremast põllumassiivist eraldatud, alal asuvad vanade hoonete varemed ja kasvab võsa.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste kavand  pannakse välja avalikkusele tutvumiseks Alutaguse valla kodulehele 08. märtsil 2021 ja väljapanek kestab kuni 22. märtsini 2021.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile tiiu.puu@alutagusevald.ee kuni 22. märtsini 2021.

Author: LIINA TALISTU

Üksikelamu projekteerimistingimuste avatud menetlus

20/12/21

Haustec OÜ on esitanud projekteerimistingimuste taotluse üksikelamu projekteerimiseks  Kraavi tn 16 maaüksusele Iisaku alevikus Alutaguse vallas, katastritunnus 22401:001:0534.

Tegemist on Uuselamurajooni maaüksuse detailplaneeringu alaga, detailplaneering on kehtestatud Iisaku Vallavolikogu 26.06.2008 otsusega nr 24.

Projekteerimistingimustega soovitakse muuta detailplaneeringuga määratud arhitektuurseid tingimusi (krohvi kasutamist sarnaselt naaberkinnistutel asuvate hoonetega).

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste kavand  pannakse välja avalikkusele tutvumiseks Alutaguse valla kodulehele ja Iisaku vallamajja 08. veebruaril 2021 ja väljapanek kestab kuni 21. veebruarini 2021.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile tiiu.puu@alutagusevald.ee kuni 21. veebruarini 2021.

Author: LIINA TALISTU

Kahe päikesejaama projekteerimistingimuste avatud menetlus Tudulinna külas

20/12/21

SigmaSystems OÜ on esitanud projekteerimistingimuste taotluse 2x50 kW koguvõimsusega päikesejaamade projekteerimiseks kolmele Tudulinna külas asuvale maaüksusele: Ansura, katastritunnus 22901:001:0175, Platsi, katastritunnus 81501:004:0053 ja Möldre, katastritunnus 81501:004:0022.

Ansura PEJ paikneb 1/5 osas Ansura kinnistul ja ülejäänud osas Platsi kinnistul.

Torni PEJ paikneb ½ osas Platsi kinnistul paikneva hoone katusel ja ½ osas Möldre kinnistul asuva hoone ees.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste kavand  pannakse välja avalikkusele tutvumiseks Alutaguse valla kodulehele ja Alutaguse Vallavalitsusse (Tartu mnt 56 Iisaku alevik)  26. novembril 2020 ja väljapanek kestab kuni 09. detsembrini 2020.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile tiiu.puu@alutagusevald.ee kuni 09. detsembrini 2020.

Lisad:

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

Author: LIINA TALISTU

50 kW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimistingimuste avatud menetlus

20/12/21

Renar Ehrstein (projekteerija) on esitanud projekteerimistingimuste taotluse 50 kW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimiseks  Põllu maaüksusele Väike-Pungerja külas Alutaguse vallas, katastritunnus 13001:001:0092. Põllu maaüksuse suurus on 2,5 ha ja maa sihtotstarve on 100% maatulundusmaa. Maaüksus on hoonestamata.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste eelnõu  pannakse välja avalikkusele tutvumiseks Alutaguse valla kodulehele ja Mäetaguse teenuskeskusesse 19.oktoobril 2020 ja väljapanek kestab kuni 02. novembrini 2020.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile tiiu.puu@alutagusevald.ee kuni 02.novembrini 2020.

Lisad:

Projekteerimistingimuste eelnõu

Ehitusala ja planeeritava ala skeemid

Author: LIINA TALISTU

500 kW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimistingimuste avatud menetlus

20/12/21

Marek Hirtentreu on esitanud projekteerimistingimuste taotluse 500 kW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimiseks Raua maaüksusele Kurtna külas Alutaguse vallas, katastritunnus 22901:001:0224.

Menetluse käigus jagati Raua maaüksus kaheks eraldiseisvaks maaüksuseks – Raua, katastritunnus 13001:001:0969 ja Rauanurga katastriüksuseks, katastritunnus 13001:001:0968.

Päikesejaama taotletakse Rauanurga maaüksusele.

Paigaldatakse 8480 paneeli 1 ha suurusele alale.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste kavand  pannakse välja avalikkusele tutvumiseks Alutaguse valla kodulehele 06.oktoobril 2020 ja väljapanek kestab kuni 20. oktoobrini 2020.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile tiiu.puu@alutagusevald.ee kuni 20. oktoobrini 2020.

Seotud failidest leiate:

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

Author: LIINA TALISTU

Jaaniku tee 5 ja Jaaniku tee 6 Kuru küla projekteerimistingimuste andmine kruntide hoonestamiseks avatud menetlusena

20/12/21

lutaguse Vallavalitsusele  esitati projekteerimistingimuste taotluse Jaaniku tee 5 (katastritunnus 22401:004:0718) ja Jaaniku tee 6 (katastritunnus 22401:004:0719) kruntide hoonestamiseks Kuru küla Alutaguse vald Ida-Viru maakond (katastritunnus 12201:001:0091).

Antud ala kohta on olemas Jaaniku ja Vaarika maaüksuste detailplaneering, kehtestatud Iisaku 28.09.2008 otsusega nr 32.

Jaaniku tee 5 krundil asub suvila, mis on ehitatud osaliselt Jaaniku tee 6 kinnistule, Jaaniku tee 6 krunt on hoonestamata.

Käesolevate projekteerimistingimustega määratakse uued kruntide hoonestusalad ja antakse nõusolek krundi piiride korrigeerimiseks. Ülejäänud ehituslikud nõuded jäävad kehtima vastavalt Jaaniku ja Vaarika maaüksuste detailplaneeringule.

Kuna tegemist on detailplaneeringut muutvate projekteerimistingimustega, siis Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 kohaselt tuleb projekteerimistingimusi menetleda avatud menetlusena.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikus 24.septembrist 2020 kuni 07.oktoobrini 2020. Ettepanekuid või vastuväiteid saab samas ajavahemikus esitada kirjalikult e-posti teel aadressile tiiu.puu@alutagusevald.ee.  

 

Author: LIINA TALISTU

Juur- ja köögivilja töötlemise tehase projekteerimistingimuste avatud menetlus

20/12/21

Risto Räägel on esitanud projekteerimistingimuste taotluse juur- ja köögivilja töötlemise tehase projekteerimiseks  Vikerkaare tee 5a maaüksusele Kiikla külas Alutaguse vallas, katastritunnus 49801:001:0633.

Tegemist on olemasoleva tootmismaaga, millel paiknesid endised kasutusest maas olevad sigalahooned.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste kavand  pannakse välja avalikkusele tutvumiseks Alutaguse valla kodulehele ja Mäetaguse teenuskeskusesse 17. augustil 2020 ja väljapanek kestab kuni 30. augustini 2020.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile tiiu.puu@alutagusevald.ee kuni 30.augustini 2020.

Lisad leiad seotud failist:

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

Author: LIINA TALISTU

8 MW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimistingimuste avatud menetlus

20/12/21

Tarmo Pajuri on esitanud projekteerimistingimuste taotluse 8 MW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimiseks  Metsa maaüksusele Kiikla külas Alutaguse vallas, katastritunnus 49801:001:0481 ja Saare maaüksusele Apandiku külas Alutaguse vallas, katastritunnus 49801:001:0010.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste kavand  pannakse välja avalikkusele tutvumiseks Alutaguse valla kodulehele ja Mäetaguse teenuskeskusesse 11. augustil 2020 ja väljapanek kestab kuni 24. augustini 2020.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile tiiu.puu@alutagusevald.ee kuni 25.augustini 2020.

Lisad seotud failides:

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

 

Author: LIINA TALISTU

15 MW koguvõimsusega päikesejaama (Meelespea Rausvere küla) projekteerimistingimuste avatud menetlus

20/12/21

Tarmo Pajuri on esitanud projekteerimistingimuste taotluse 15 MW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimiseks  Meelespea maaüksusele Rausvere külas Alutaguse vallas, katastritunnus 22901:001:0175.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste kavand  pannakse välja avalikkusele tutvumiseks Alutaguse valla kodulehele ja Illuka teenuskeskusesse 31.juulil 2020 ja väljapanek kestab kuni 14. augustini 2020.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile tiiu.puu@alutagusevald.ee kuni 15.augustini 2020.

Lisad seotud failides:

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

 

Author: LIINA TALISTU

Marana päikesejaama projekteerimistingimuste avatud menetlus

20/12/21

Naps Solar Estonia OÜ on esitanud projekteerimistingimuste taotluse oma majapidamise tarbeks mõeldud Marana (katastritunnus 12201:001:0658) päikesejaama projekteerimiseks Alajõe külas. Päikesepaneelid hakkavad paiknema kõrvaloleval Pääsusilma maaüksusel (katastritunnus 12201:001:0659).  

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste kavand  on avalikkusele tutvumiseks Alutaguse valla kodulehel ja Alajõe teenuskeskuses 31.juulil 2020 ja väljapanek kestab kuni 14. augustini 2020.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile tiiu.puu@alutagusevald.ee kuni 15.augustini 2020.

Lisad seotud failides:

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

Author: LIINA TALISTU

100 kW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimistingimuste avatud menetlus

20/12/21

Smartecon OÜ ja  osaühing Metsagrupp on esitanud projekteerimistingimuste taotluse 100 kW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimiseks  Rostari maaüksusele Jõuga külas Alutaguse vallas, katastritunnus 22401:001:0230.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste kavand  pannakse välja avalikkusele tutvumiseks Alutaguse valla kodulehele 05. mail 2020 ja väljapanek kestab kuni 19. maini 2020.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile tiiu.puu@alutagusevald.ee.

Lisa seotud failis:   

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

 

Author: LIINA TALISTU

2,4 MW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimistingimuste avatud menetlus

20/12/21

Kaido Jürgenson on esitanud projekteerimistingimuste taotluse 2,4 MW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimiseks Raua maaüksusele Kurtna külas Alutaguse vallas, katastritunnus 22901:001:0222.

Paigaldatakse 8480 paneeli 6 ha suurusele alale.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste kavand  pannakse välja avalikkusele tutvumiseks Alutaguse valla kodulehele 29.veebruaril 2020 ja väljapanek kestab kuni 15. märtsini 2020.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile tiiu.puu@alutagusevald.ee.

 

Author: LIINA TALISTU

117 kW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimistingimuste avatud menetlus

20/12/21

Sunservice OÜ on esitanud projekteerimistingimuste taotluse 117 kW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimiseks  Kartulihoidla maaüksusele Kurtna külas Alutaguse vallas, katastritunnus 22901:001:0207.

300 PV paneeli paigaldatakse maapinna suhtes 35 kraadise nurga all suunaga lõunasse reavahega 8 m. Päikesejaamad ühendatakse hoones paiknevatesse liitumiskilpidesse.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste kavand  pannakse välja avalikkusele tutvumiseks Alutaguse valla kodulehele 29.veebruaril 2020 ja väljapanek kestab kuni 15. märtsini 2020.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile tiiu.puu@alutagusevald.ee.

Projekteerimistingimuste kavand ja ehitusala skeem on esitatud seotud failis.

Author: LIINA TALISTU

2,4 MW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimistingimuste avatud menetlus

20/12/21

Kaido Jürgenson on esitanud projekteerimistingimuste taotluse 2,4 MW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimiseks Raua maaüksusele Kurtna külas Alutaguse vallas, katastritunnus 22901:001:0222.

Paigaldatakse 8480 paneeli 6 ha suurusele alale.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste kavand  pannakse välja avalikkusele tutvumiseks Alutaguse valla kodulehele 29.veebruaril 2020 ja väljapanek kestab kuni 15. märtsini 2020.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile tiiu.puu@alutagusevald.ee.

Projekteerimistingimuste kavand ja ehitusala skeem on seotud failis.

 

Author: LIINA TALISTU

Puhkemaja (Liivaluite, Alajõe küla) projekteerimistingimuste avatud menetlus

20/12/21

Ait Projekt OÜ ja osaühing Valsid on esitanud projekteerimistingimuste taotluse kahe puhkemaja projekteerimiseks asukohaga Liivaluite Alajõe küla Alutaguse vald Ida-Viru maakond (katastritunnus 12201:001:0091). Esitatud projekteerimistingimuste taotluse number ehitisregistris on 1911002/05761.

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lõikele 1 võib pädev asutus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui:

1) detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta;

2) detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia, või

3) detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

Projekteerimistingimused täpsustavad detailplaneeringus käsitletud ehitusala asukohta. Projekteerimistingimuste avatud menetlus on vajalik, kuna soovitakse muuta detailplaneeringu lahendust hoonestusala nihutamisega. Hoonestusala nihutamine on 10% ulatuses ja ei oma negatiivset mõju avalikule ruumile, naaberkinnistute ehitusõigusele jm õigustele.

Antud ala kohta on olemas detailplaneering (AS Viru kaevanduse puhkemaja detailplaneering), mis on kehtestatud Alajõe Vallavolikogu 24.01.2008. a otsusega nr 5. Detailplaneeringu nõuded jäävad kehtima. Praegune olemasolev puhkemaja kuulub lammutamisele.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõike 1 tuleb projekteerimistingimuste andmine ehitusseadustiku § 27 lõike 1 alusel korraldada avatud menetlusega.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Projekteerimistingimuste eelnõu (lisatud seotud faili) ja taotlusega on võimalik tutvuda ajavahemikus 12.07.2019 kuni 21.07.08.2019 Alutaguse Vallavalitsuse Illuka teenuskeskuses.

Ettepanekuid või vastuväiteid saab samas ajavahemikus esitada kirjalikult e-posti teel aadressile info@alutagusevald.ee, tel 336 6929

 

Author: LIINA TALISTU

Kesktee 2 Kuru küla projekteerimistingimuste avatud menetlus

20/12/21

OÜ Sibest Group on esitanud projekteerimistingimuste taotluse suvila ja abihoone projekteerimiseks  asukohaga Kesktee 2 Kuru küla  Alutaguse vald Ida-Viru maakond  (katastritunnus 22401:004:0414). Esitatud projekteerimistingimuste taotluse  number ehitisregistris on 1711002/12128.

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lõikele 1 võib pädev asutus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui: 1) detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta; 2) detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia, või 3) detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

Projekteerimistingimused täpsustavad detailplaneeringus käsitletud ehitusala asukohta. Projekteerimistingimuste avatud menetlus on vajalik, kuna soovitakese muuta detailplaneeringu lahendust hoonestusala nihutamisega. Hoonestusala nihutamine on minimaalne, arvestatuna hoonestusala kogupindalast ja ei oma negatiivset mõju avalikule ruumile, naaberkinnistute ehitusõigusele jm õigustele.

Antud ala kohta on olemas detailplaneering (Kivistiku ja Keskküla maaüksuste detailplaneering), mis on kehtestatud Iisaku Vallavolikogu 05.08.2004. a määrusega nr 16.  Vastavalt Ehitusseadustiku § 27 lõike 1 punktile 1 on projekteerimistingimused vajalikud, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle 5 aasta. Detailplaneeringu nõue, et krundil võib olla kuni kaks hoonet, jääb kehtima. Praegused olemasolevad ehitised kuuluvad lammutamisele.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 tuleb projekteerimistingimuste andmine ehitusseadustiku § 27 lõike 1 alusel korraldada avatud menetlusega. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid."

Projekteerimistingimuste eelnõu ja taotlusega on võimalik tutvuda ajavahemikus 29.07.2018 kuni 08.07.2018. Ettepanekuid või vastuväiteid saab samas ajavahemikus esitada kirjalikult e-posti teel aadressil info@alutagusevald.ee, tel 33 66929

Author: LIINA TALISTU