Alutaguse Vallavolikogu istung 20.12.2019

13.12.19

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub reedel, 20. detsembril 2019. a algusega kell 15.00 Iisaku rahvamajas

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Ülevaade Mäetaguse Arengufond SA tegevusest

Ettekandja: juhatuse liige Tauno Võhmar

2. Alutaguse valla 2019. aasta III lisaeelarve (ME 120) Lisa 1  Lisa 2

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

3. Alutaguse valla 2020. aasta eelarve – I lugemine (ME 119-I) Lisa 1  Lisa 2  Lisa 3

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

4. Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 10 „Vanema poolt kaetavate kulude katmise kord Alutaguse valla koolieelsetes lasteasutustes" muutmine (ME 121)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

5. Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 9 „Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas" muutmine (ME 122)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

6. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Mäehansu) (OE 233)  Lisa

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

7. Vallavanemale lisatasu maksmine (OE 234)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

8. Muud küsimused

* Informatsioon

Toimetaja: LIA TEEVÄLI

Alutaguse Vallavolikogu istung 28.11.2019

22.11.19

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28. novembril 2019. a algusega kell 15.00 Iisaku rahvamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Kaasavast eelarvest

Ettekandja: E-riigi Akadeemia valdkonnajuht Kristina Reinsalu

2. Mäetaguse Põhikooli arengukava aastateks 2020-2024 (ME 115) Lisa

Ettekandja: kooli õppejuht Erika Prave

3. Iisaku Gümnaasiumi põhimääruse muutmine (ME 118)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

4. Alutaguse Huvikeskuse põhimäärus (ME 117)

Ettekandja: huvikeskuse juhataja Kärolin Kivestu

5. Arvamuse andmine Raudi liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse ja tehtava otsuse eelnõu kohta (OE 231)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

6. Arvamuse andmine Kolustre kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamisloa muutmise taotluse ja tehtava otsuse kohta (OE 230)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

7. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (OE 225, OE 226, OE 229)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

8. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (OE 227)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

9. Arengudokumentide koostamise kord Alutaguse vallas (ME 114)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

10. Rahalise kohustuse võtmine ja nõusoleku andmine lepingu sõlmimiseks Sihtasutusega Ida-Viru Ettevõtluskeskus (Haridusklaster) (OE 228)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

11. Rahalise kohustuse võtmine ja nõusoleku andmine lepingu sõlmimiseks Sihtasutusega Ida-Viru Ettevõtluskeskus (Turismiklaster) (OE 224)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

12. Rahalise kohustuse võtmine ja nõusoleku andmine hankelepingu sõlmimiseks (OE 232)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

13. Alutaguse Vallavolikogu 24.05.2018 määruse nr 52 „Tänavakaubanduse ning avalikul üritusel kauba või teenuse müügi kord Alutaguse vallas" muutmine (ME 116)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

14. Alutaguse Vallavolikogu 25. jaanuari 2018 otsuse nr 42 „Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine mittetulundusühingule Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit" muutmine (OE 223)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

15. Muud küsimused

* Informatsioon

Toimetaja: LIA TEEVÄLI

Alutaguse Vallavolikogu istung 24.10.2019

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 24. oktoobril 2019. a algusega kell 15.00 Pannjärve tervisespordikeskuses.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Ülevaade SA Pannjärve Tervisespordikeskuse tegevusest

Ettekandja: juhatuse liige Avo Sambla

2. Alutaguse valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023 (ME 113) Lisa

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

3. Permisküla Võitja maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine (OE 217) Lisa 1  Lisa 2

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

4. Pootsiku küla Törzapi tee detailplaneeringu kehtestamine (OE 218) Lisa 1  Lisa 2

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

5. Nõusoleku andmine kinnisvara piiride muutmiseks ja pindala vähendamiseks (Tartu mnt 38) (OE 221) Lisa

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

6. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Tudulinna korterid) (OE 214)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

7. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Kooli tn 15, Mäetaguse alevik) (OE 215)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

8. Vallavara otsustuskorras võõrandamine (Veterani AÜ 74 kinnistu Jaama külas) (OE 216)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

9. Vara vallale omandamine (OE 222)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

10. Sporditegevuse toetamise kord Alutaguse vallas – I lugemine (ME 112-I) Lisa

Ettekandja: spordispetsialist Timo Juursalu

11. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse kontsessioonilepingu pikendamine, vee-ettevõtja määramine ja teeninduspiirkonna kehtestamine (OE 219)

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

12. Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine (OE 220)

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

13. Hoonestusõiguse lõpetamine (OE 213)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

14. Arupärimisele vastamine (volikogu liikme Annely Oone arupärimine Iisaku aleviku ja Tudulinna küla kujundusprojektide kohta)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

15. Annely Oone ettepanek kaasava eelarve menetlusprotsessi väljatöötamiseks (ülesande andmine vallavalitsusele)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

16. Muud küsimused

* Informatsioon

Alutaguse Vallavolikogu istung 26.09.2019

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. septembril 2019. a algusega kell 15.00 Iisaku rahvamajas

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Piiriülese koostööprogrammi tegevusest

Ettekandja: projektijuht Taavi Vogt

2. Jäätmekorraldus Alutaguse vallas

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

3. Arvamuse andmine Pannjärve II liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja tehtava otsuse kohta (OE 212)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

4. Alutaguse valla 2019. a II lisaeelarve (ME 110)  Lisa 1  Lisa 2

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

5. Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 9 „Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas" muutmine (ME 108)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

6. Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 10 „Vanema poolt kaetavate kulude katmise kord Alutaguse valla koolieelsetes lasteasutustes" muutmine (ME 109)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

7. Alutaguse Vallavolikogu  25.04.2019 määruse nr 95 „Alutaguse vallavara valitsemise kord" muutmine (ME 111)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

8. Muud küsimused

* Informatsioon

 

Alutaguse Vallavolikogu istung 29.08.2019

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 29. augustil 2019. a algusega kell 15.00 Iisaku rahvamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Ülevaade Osaühingu Alutaguse Haldus tööst

Ettekandja: juhatuse liige Valentina Rego

2. Alutaguse valla 2019. aasta eelarve täitmisest ja eelarvestrateegia koostamisest

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

3. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (OE 205)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

4. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (OE 210) Lisa

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

5. Mäetaguse alevikus Pargitaguse tn 5 kinnistut koormava hoonestusõiguse lõpetamine ja Pargi tn 8 kinnistu koormamine hoonestusõigusega otsustuskorras (OE 206) Lisa

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

6. Remniku küla Hundisaare kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine (OE 209) Lisa

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

7. Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (OE 208) Lisa 1 Lisa 2

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

8. Remniku küla Aia põik I kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine hoonestusalade asukohtade osas (OE 207) Lisa 1 Lisa 2

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

9. Alutaguse Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine (OE 211) Lisa

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

10. Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine vallavalitsusele (ME 107)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

11. Muud küsimused

* Informatsioon

Alutaguse Vallavolikogu istung 27.06.2019

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. juunil 2019. a algusega kell 15.00 Mäetaguse teenuskeskuses (mõisa sinises saalis).

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Ülevaade Osaühingu Alutaguse Haldus tööst

Ettekandja: juhatuse liige Margus Paalo

2. Alutaguse valla 2019. aasta eelarve täitmisest

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

3. Alutaguse valla 2018. a majandusaasta aruanne (OE 197) Lisa 1   Lisa 2

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

4. Revisjonikomisjoni aruanne Alutaguse valla 2018. a majandusaasta aruande kohta   Akt

Ettekandja: komisjoni esimees Kalle Kuusik

5. Vallavara omandamine (Iisaku alevik, Tervise põik) (OE 198)  Asendiskeem

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

6. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (OE 204)  Asendiskeem

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

7. Permisküla Võitja kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (OE 200) Lisa 1   Lisa 2

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

8.  Arvamuse andmine Kasesoo turbatootmisala mäeeraldise maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja tehtava otsuse kohta (OE 201)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

9. Arvamuse andmine Viru kaevanduse kaevandamisloa KMIN 053 muutmise ja osalise ümberregistreerimise taotluse ja taotluse kohta antava haldusakti eelnõu kohta (OE 202)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

10. Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 9 „Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas" muutmine (ME 106)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

11. Hoonestusõiguse lõpetamine ja vara võõrandamine (OE 196)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

12. Rahvakohtunikukandidaatide valimine (OE 203)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

13. Revisjonikomisjoni kontrollimise tulemuse kinnitamine (OE 195) Akt  Valitsuse seisukoht

Ettekandja: komisjoni esimees Kalle Kuusik

14. Lepingu sõlmimine konsultatsiooniteenuse saamiseks (OE 199)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

15. Muud küsimused

* Informatsioon

Alutaguse Vallavolikogu istung 30.05.2019

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30. mail 2019. a algusega kell 15.00 Iisaku rahvamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Ülevaade Sihtasutuse Iisaku Kihelkonna Muuseum tööst

Ettekandja: muuseumi direktor Marika Oolberg

2. Kivistiku ja Keskküla maaüksuste detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Kesktee kruntide hoonestusalade asukohtade osas (OE 188)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

3. Mikidina kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Kala tee 12 hoonestusalade asukohtade osas (OE 189)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

4. Pootsiku küla Törzapi tee detailplaneeringu vastuvõtmine (OE 190)Põhijoonis Seletuskiri

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

5. Vallavara tasuta võõrandamine Pannjärve Tervisespordikeskus Sihtasutusele (OE 193)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

6. Vallavara tasuta võõrandamine Alutaguse Haldus Osaühingule (OE 192)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

7. Arvamuse andmine Tudulinna II liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotluse ja taotluse kohta antava haldusakti eelnõu kohta (OE 194)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

8. Alutaguse valla 2019. a I lisaeelarve (ME 105) Lisa 1  Lisa 2  Lisa 3

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

9. Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja Iisaku valla ühinemislepingu muutmine (OE 187) Lisa 1  Lisa 2

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

10. Vallalehe väljaandmise kord Alutaguse vallas (ME 102)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

11. Tudulinna Kooli põhimääruse kehtetuks tunnistamine (ME 100)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

12. Alutaguse Vallavalitsuse teenistujate koosseisu muutmine (OE 191) Lisa

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

13. Iisaku Kunstide Kooli põhimääruse muutmine (ME 101)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

14. Iisaku Lasteaia Kurekell põhimääruse muutmine (ME 104)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

15. Tudulinna Vallavolikogu 04.03.2015 määruse nr 1 „Tudulinna Lasteaia arengukava 2015-2019 kinnitamine" kehtetuks tunnistamine (ME 103)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

16. Kaugküttekorraldus Alutaguse vallas (ME 99)  Lisa 1  Lisa 2  Lisa 3  Lisa 4

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

17. Muud küsimused

* Informatsioon

 

Alutaguse Vallavolikogu istung 25.04.2019

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. aprillil 2019. a algusega kell 15.00 Iisaku rahvamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Ülevaade Alutaguse Huvikeskuse tööst

Ettekandja: huvikeskuse juhataja Kärolin Kruut

2. Silla 38 detailplaneeringu vastuvõtmine (OE 181)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

3. Korteriomandi võõrandamine otsustuskorras (OE 182)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

4. Künka tn 2a maaüksuse võõrandamine otsustuskorras (OE 180)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

5. Alutaguse vallavara valitsemise kord – I lugemine (ME 96)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

6. Alutaguse Vallavolikogu 25.10.2018 määruse nr 77  „Alutaguse valla jäätmehoolduseeskiri" muutmine (ME 97)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

7. Tartu mnt 34 ja Tartu mnt 38 kinnistute omandamine vallale (OE 183)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

8. Ühistranspordiseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Alutaguse Vallavalitsusele (ME 98)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

9. Ühinemislepingu muudatuste väljapanemine avalikkusele tutvumiseks (OE 184) ÜL muutmise eelnõu Seletuskiri Seletuskirja tabel

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

10. Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine (OE 185)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

11. Alutaguse Vallavolikogu 28.03.2018. a otsuse nr 68 „Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine" osaline muutmine (OE 186) Lisa

Ettekandja: Alutaguse Haldus OÜ nõukogu liige Rein Merirand

12. Muud küsimused

* Informatsioon

Alutaguse Vallavolikogu istung 28.03.2019

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28. märtsil 2019. a algusega kell 15.00 Iisaku rahvamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Vaide läbivaatamine ja Alutaguse Vallavolikogu 31.01.2019. a otsuse nr 134 „Arvamuse andmine Tudulinna II liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotluse ja taotluse kohta antava haldusakti eelnõu kohta" kehtetuks tunnistamine (OE 168)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

Kaasettekandja: keskkonnakomisjoni esimees Janno Vool

2. Konsu uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse kohta arvamuse andmine (OE 170)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

Kaasettekandja: keskkonnakomisjoni esimees Janno Vool

3. Uusküla Taavi kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine (OE 154) Lisa 1 Lisa 2

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

4. Üldplaneeringute ülevaatamine (OE 171) Lisa

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

5. Katase küla Ankru kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine (OE 172) Lisa 1 Lisa 2

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

6. Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (OE 173)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

7. Alutaguse Vallavolikogu seisukoht Kohtla-Järve Linnavolikogu otsuse eelnõu „Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Ritsika vkt 3 ja Ritsika raudteeharu kinnistute ja lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" kohta (protokolliline otsus) K-J LVK eelnõu

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

8. Vara kasutusse andmine Telia AS-le (Tudulinnas) (OE 174)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

9. Alutaguse valla asustusüksuse liigi muutmine (OE 175)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

10. Korrakaitseseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete täitmise delegeerimine Alutaguse Vallavalitsusele (ME 94)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

11. Vallavolikogude määruste kehtetuks tunnistamine (ME 95)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

12. Vallavanemale ametiauto kasutusse andmine (OE 169)

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

13. Rahalise kohustuse võtmine ja loa andmine liisingulepingu sõlmimiseks (OE 178)

Ettekandja: abivallavanem  Oleg Kuznetsov

14. Alutaguse valla osalemine Mittetulundusühingus Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (OE 176)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

15.  Tudulinna Kooli tegevuse ümberkorraldamine (OE 177)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

16. Revisjonikomisjoni poolt teostatud kontrolli tulemuste realiseerimine (OE 179)

Ettekandja: komisjoni esimees Kalle Kuusik

17. Ühinemislepingu muutmise algatamise arutelu (VV kiri komisjonidele)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

18. Muud küsimused

* Informatsioon

Alutaguse Vallavolikogu istung 27.02.2019

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 27. veebruaril 2019. a algusega kell 15.00 Iisaku rahvamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Alutaguse Vallavolikogu 24.05.2018 määruse nr 50 „Parkimistasu ja tasulise parkimise korraldamine" muutmine (ME 92)

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

2. Halduslepingu sõlmimiseks volituse andmine (OE 153)

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

3. Vaide tähtaja pikendamine (Alutaguse Vallavolikogu 31.01.2019 otsus nr 134 „Arvamuse andmine Tudulinna II liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotluse ja taotluse kohta antava haldusakti eelnõu kohta")

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

Kaasettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

4. Uusküla Taavi kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine (OE 154)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

5. Kivistiku ja Keskküla maaüksuste detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Kesktee 27 krundi ehitusõiguse ja hoonestusala asukoha osas (OE 155)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

6. Rannapungerja külas asuvate Poolsaare, Kõnnumaa ja Jõekääru maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Jõekääru kinnistu osas (OE 156)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

7. Alajõe avaliku ranna ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine (OE 157)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

8. Karjamaa küla avaliku ranna ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine (OE 158)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

9. Üldplaneeringute ülevaatamise tulemuste kinnitamine (OE 159)  Lisa

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

10. Spordi toetamine (OE 167)

Ettekandja: spordispetsialist Timo Juursalu

11. Loa andmine kinnisasja omandamiseks (OE 160) Lisa

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

12. Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras Sofin OÜ-le (OE 163)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

13. Vallavara otsustuskorras võõrandamine Pannjärve Tervisespordikeskus SA-le (OE 164)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

14. Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras Alutaguse Haldus OÜ-le (OE 165)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

15. Nõusoleku andmine kinnisvara piiride muutmiseks ja pindala suurendamiseks (OE 166)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

16. Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 9 „Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas" muutmine (ME 93)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

17. Revisjonikomisjoni 2018. aasta tegevuse aruanne

Ettekandja: komisjoni esimees Kalle Kuusik

18. Haridus- ja kultuurikomisjoni 2018. a tegevuse aruanne

Ettekandja: komisjoni esimees Annely Oone

19. Eelarve- ja majanduskomisjoni 2018. aasta tegevuse aruanne

Ettekandja: komisjoni esimees Raivo Raap

20. Keskkonnakomisjoni 2018. a tegevuse aruanne

Ettekandja: komisjoni esimees Janno Vool

21. Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine (OE 161)

Ettekandja: komisjoni esimees Annely Oone

22. Eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu täiendamine (OE 162)

Ettekandja: komisjoni esimees Raivo Raap

23. Muud küsimused

* Informatsioon valitsuse liikmetelt

 

Alutaguse Vallavolikogu istung 31.01.2019. a

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 31. jaanuaril 2019. a algusega kell 15.00 Iisaku rahvamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Alutaguse valla 2019. aasta eelarve – II lugemine (ME 86-II) Lisa 1  Lisa 2  Ülevaade

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

2. Alutaguse Vallavolikogu 25.01.2018. a määruse nr 20 „Alutaguse valla finantsjuhtimise kord" muutmine (ME 90)

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

3. Alutaguse Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 33 „Alutaguse Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude kinnitamise kord ja töötasustamise alused" muutmine (ME 89)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Soomer

4. Alutaguse valla jaoskonnakomisjonide moodustamine Riigikogu valimisteks (OE 135)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

5. Kaevandamisloa kohta arvamuse andmine (Tudulinna II liivakarjäär) (OE 145)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

6. Geoloogilise uuringuloa kohta arvamuse andmine (OE 146)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

7. Asustusüksuse liigi muutmise menetluse algatamine (OE 139)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

8. Vallavara kasutusse andmine MTÜ-le Reinar Halliku Korvpallikool (OE 140)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

9. Vallavara kasutusse andmine Kuremäe kloostrile (OE 147)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

10. Vallavara kasutusse andmine OÜ-le Margiti Foto (OE 151)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

11. Vallavara tasuta üleandmine ja võõrandamine Alutaguse Haldus Osaühingule (OE 150)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

12. Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras (OE 152)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

13. Maaüksuste Alutaguse vallale omandamine (OE 136)

Ettekandja: arendusspetsialist Piret Anvelt

14. Mureli kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (OE 148)  Lisa 1  Lisa 2

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

15. Männi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (OE 149)  Lisa 1  Lisa 2

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

16. Ajutise sotsiaalkomisjoni tegevuse lõpetamine (OE 142)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

17. Alutaguse Vallavolikogu 09.11.2017 otsuse nr 3 „Alutaguse Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine ja tegevusvaldkondade määramine" muutmine (OE 143)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

18. Alutaguse Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (OE 144 )

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

19. Alutaguse valla aukodaniku nimetuse ja suure vapimärgi andmine (OE 137)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

20. Alutaguse valla teenetemärgi andmine (OE 138)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

21. Alutaguse  Vallavolikogu 30.11.2017. a määruse nr 4 «Vallavolikogu liikmetele ja komisjonide liikmetele tasu ja hüvituste maksmise kord» muutmine (ME 91)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

22. Vallavanemale lisatasu maksmine (OE 141)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

23. Muud küsimused

* Informatsioon vallavanemalt ja valitsuse liikmetelt