Alutaguse Vallavolikogu istung 23.09.2021

17.09.21

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 23. septembril 2021. a algusega kell 15.00 Mäetaguse mõisa suures saalis

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Alutaguse valla arengukava kinnitamine – III lugemine (ME 167-III)   Lisa - Arengukava

Ettekandja: arendusspetsialist Piret Anvelt

2.  Alutaguse valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 (ME 171)    Lisa

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

3. Alutaguse valla 2021. aasta II lisaeelarve (ME 172)    Lisa 1   Lisa 2

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

4. Alutaguse valla jaoskonnakomisjonide moodustamine kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks 17. oktoobril 2021. a (OE 350)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

5. Revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste realiseerimine (OE 351)  Revisjoniakt  VV seisukoht

Ettekandja: komisjoni esimees Kalle Kuusik

6. Revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste realiseerimine (OE 363)  Revisjoniakt  VV seisukoht

Ettekandja: komisjoni esimees Kalle Kuusik

7. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Sõpruse põik T2) (OE 353)Lisa

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

8. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Pagari mõisa kuivati) (OE 352)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

9. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Uus tn 3) (OE 354)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

10. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Kurepesa) (OE 358)   Lisa

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

11. Nõusoleku andmine maakorraldustoimingu läbiviimiseks ja maa osaliseks võõrandamiseks (Kalmistu, Iisaku alevik) (OE 355)   Lisa 1   Lisa 2

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

12. Nõusoleku andmine maakorraldustoimingu läbiviimiseks ja maade vahetuseks Iisaku alevikus (Tartu mnt 34, Tartu mnt 34a, Tartu mnt 34b, Tartu mnt 38, Tartu mnt 40, Tartu mnt 42) (OE 356)   Lisa

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

13. Nõusoleku andmine maakorraldustoimingu läbiviimiseks Tudulinna külas (Vana-Mõisapargi) (OE 357)  Lisa

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

14. Rannapungerja Poolsaare ja Kõnnumaa detailplaneeringu algatamine (OE 359)  Lisa

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

15. Jaama küla Alla kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine (OE 360)  Lisa

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

16. Pagari küla Pagari elamuala kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine (OE 361)  Lisa

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

17. Alajõe küla Valge kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine (OE 362)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

18. Volikogu esimehe lõppsõna

Toimetaja: LIA TEEVÄLI

Alutaguse Vallavolikogu istung 26.08.2021

19.08.21

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 26. augustil 2021. a algusega kell 15.00 Iisaku rahvamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Alutaguse valla arengukava kinnitamine – II lugemine (ME 167-II) Arengukava  Muudatusettepanekud

Ettekandja: arendusspetsialist Piret Anvelt

2.  Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärad (ME 169)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

3. Alutaguse Vallavolikogu 25.04.2019 määruse nr 95 „Alutaguse vallavara valitsemise kord" muutmine (ME 170)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

4. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Pargiveere) (OE 347)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

5. Alajõe küla Metskannikese kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine (OE 349)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

6. Remniku küla Järveääre tee 28 kinnistu detailplaneeringu algatamine (OE 348) Lisa

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

7. Muud küsimused

* Informatsioon


 

Toimetaja: LIA TEEVÄLI

Alutaguse Vallavolikogu istung 29.06.2021

11.08.21

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 29. juunil 2021. a algusega kell 15.00 Kauksi rannahoones.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Ülevaade arengukava 2018-2021 täitmisest   Ülevaade   Arenguseire

Ettekandja: arendusspetsialist Piret Anvelt

Kaasettekandja: finantsjuht Luule Salla

2. Alutaguse valla arengukava kinnitamine (ME 167)     Arengukava  Ettepanekud arengukavasse

Ettekandja: arendusspetsialist Piret Anvelt

3. Alutaguse valla 2020. aasta majandusaasta aruanne (OE 344)   Lisa 1   Lisa 2

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

4. Revisjonikomisjoni aruanne Alutaguse valla 2020. a majandusaasta aruande kohta   Aruanne

Ettekandja: komisjoni esimees Kalle Kuusik

5. Alutaguse Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine (OE 342)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

6. Alutaguse valla valimiskomisjoni moodustamine ja valimiskomisjoni liikmete nimetamine (OE 343)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

7. Kuru küla Juuse kinnistu detailplaneeringu algatamine ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine (OE 341)   Lisa 1

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

8. Alutaguse valla sotsiaalvaldkonna strateegia (ME 168)  Strateegia

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

9. Alutaguse Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 33 „Alutaguse Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude kinnitamise kord ja töötasustamise alused" muutmine (ME 166)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

10. Alutaguse Vallavolikogu 28.06.2018 määruse nr 63 „Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse andmise tingimused ja kord" muutmine (ME 165)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

11. Nõusoleku andmine projektis „Toetavate hoolekandeliste teenuste loomine ja arendamine Alutaguse vallas" osalemiseks ning varaliste kohustuste võtmiseks (OE 340)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

12. Mäetaguse Vallavolikogu 30.10.2014. a otsuse nr 56 osaline kehtetuks tunnistamine (OE 345)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

13. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (OE 346)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

14. Riigivara (Rannapromenaadi maaüksus) munitsipaalomandisse taotlemine (OE 339)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

15. Muud küsimused

* Informatsioon

Alutaguse Vallavolikogu istungi salvestis 29.06.2021

Alutaguse Vallavolikogu istung 27.05.2021

4.06.21

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 27. mail 2021. a algusega kell 15.00 Mäetaguse rahvamajas ja Teamsi keskkonnas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Umbusalduse avaldamine haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimehele ja aseesimehele (OE 330) Umbusaldusavaldus

Ettekandja: volikogu liige Marek Kullamägi

2. Revisjonikomisjonile ülesande andmine (OE 332)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

3. Alutaguse valla 2021. aasta I lisaeelarve (ME 164)  Lisa 1   Lisa 2

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

4.  Alutaguse Haldus OÜ poolt võetavate kohustuste tagamine (OE 338)

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

5. Kaubanduse korraldamise nõuded ja kord Alutaguse vallas (ME 163)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

6. Alutaguse Vallavolikogu 24.05.2018 määruse nr 51 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Alutaguse vallas" muutmine (ME 162)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

7. Alutaguse Vallavolikogu 28.05.2020 määruse nr 131 „Alutaguse valla supelrandade kasutamise ja hooldamise kord" muutmine (ME 161)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

8. Korteriomandi müük otsustuskorras (OE 333)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

9. Kinnistute müük enampakkumisel (OE 334, OE 335)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

10. Alajõe küla Kanarbiku 10 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine (OE 336)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

11. Kauksi küla Tamme kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine (OE 337)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

12. Osalemine liikmena Mittetulundusühingus Eesti Tantsuhuvihariduse Liit (OE 329)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

13. Lepingu sõlmimine konsultatsiooniteenuse saamiseks (OE 331)

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Kalle Kuusik

14. Muud küsimused

* Informatsioon

Alutaguse Vallavolikogu istungi salvestis 27.05.2021

Alutaguse Vallavolikogu istung 29.04.2021

3.05.21

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 29. aprillil 2021. a algusega kell 15.00 Mäetaguse rahvamajas ja Teamsi keskkonnas                    

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Iisaku Gümnaasiumi arengukava 2021-2024 (ME 157)  Arengukava

Ettekandja: gümnaasiumi direktor Külli Guljavin

2. Alutaguse Vallavolikogu 24.10.2019 määruse nr 112 „Sporditegevuse toetamise kord Alutaguse vallas" muutmine (ME 160)

Ettekandjad: abivallavanem Kairi Hõbemeri ja spordispetsialist Timo Juursalu

3. Alutaguse Vallavolikogu 23.04.2018 määruse nr 44 „Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord" muutmine (ME 159)

Ettekandja: arendusspetsialist Piret Anvelt

4. Alutaguse Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 32 „Alutaguse valla elanike soodustused" muutmine (ME 158)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

5. Arvamuse andmine Kollase karjääri keskkonnaloa nr L.MK/318029 kehtivusaja pikendamise taotluse kohta (OE 324)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

6. Rannapungerja küla Jahi ja Mudajärve kinnistute detailplaneeringu algatamine ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine (OE 322)  Lisa

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

7. Alajõe Vallavolikogu 17. mai 2006 otsuse nr 43, otsuse nr 44 ja otsuse nr 47 kehtetuks tunnistamine (OE 323)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

8. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga (OE 321)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

9. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Koolimaja krt 7, Kuremäe küla) (OE 325)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

10. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Koolimaja krt 4, Kuremäe küla) (OE 326)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

11. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Koolimaja krt 6, Kuremäe küla) (OE 327)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

12. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Koolimaja krt 2, Kuremäe küla) (OE 328)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

13. Muud küsimused

* Informatsioon

Alutaguse Vallavolikogu istungi salvestis 29.04.2021

 

Alutaguse Vallavolikogu istung 25.03.2021

5.04.21

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 25. märtsil 2021. a algusega kell 15.00 Teamsi keskkonnas.                    

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 10 „Vanema poolt kaetavate kulude katmise kord Alutaguse valla koolieelsetes lasteasutustes" muutmine (ME 154)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

2. Alutaguse Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 32 „Alutaguse valla elanike soodustused" muutmine (ME 156)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

3. Mäetaguse Vallavolikogu ja Tudulinna Vallavolikogu  määruste kehtetuks tunnistamine (ME 155)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

4. Vara omandamine ja vallavara (Pikk tn 21-3, Tudulinna küla) tasuta võõrandamine (OE 317)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

5. Vara omandamine ja vallavara (Uus tn 3-9, Tudulinna küla) tasuta võõrandamine (OE 318)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

6. Vara omandamine ja vallavara (Uus tn 2-4, Tudulinna küla) tasuta võõrandamine (OE 319)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

7. Konsu küla Laagri maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine (OE 320)  Lisa 1  Lisa 2

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

8. Projekti Common Peipsi 2 muutmine

Ettekandja: projektijuht Taavi Vogt

9. Muud küsimused

* Informatsioon

Alutaguse Vallavolikogu istungi salvestis 25.03.2021

Toimetaja: JAANUS ALTOJA

Alutaguse Vallavolikogu istung 25.02.2021

2.03.21

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 25. veebruaril 2020. a algusega kell 15.00 Mäetaguse rahvamajas ja ka Teamsi kaudu.                    

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Sihtasutuse Alutagusemaa asutamine ja põhikirja kinnitamine (OE 314)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

2. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (OE 315) Lisa

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

3. Volituste andmine Lüganuse vallale (OE 316)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

4. Alutaguse Vallavolikogu 30.11.2017 määruse nr 6 „Alutaguse Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine (ME 153)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

5. Revisjonikomisjoni 2020. a tegevuse aruanne

Ettekandja: komisjoni esimees Kalle Kuusik

6. Eelarve- ja majanduskomisjoni 2020. a tegevuse aruanne

Ettekandja: komisjoni esimees Raivo Raap

7. Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni 2020. a tegevuse aruanne

Ettekandja: komisjoni esimees Annely Oone

8. Keskkonnakomisjoni 2020. a tegevuse aruanne

Ettekandja: komisjoni esimees Janno Vool

9. Muud küsimused

* Informatsioon

Alutaguse Vallavolikogu 25.02.2021 istungi salvestis.
 

Alutaguse Vallavolikogu istung 28.01.2021

25.01.21

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 28. jaanuaril 2021. a algusega kell 15.00 Mäetaguse rahvamajas ja ka Teamsi kaudu                       

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Alutaguse Vallavolikogu 24.05.2018 määruse nr 50 „Parkimistasu ja tasulise parkimise korraldamine" muutmine (ME 152)

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

2. Alutaguse valla 2021. aasta eelarve – II lugemine (ME 146-II) Lisa  Lisa 1  Lisa 2

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

3. Alutaguse valla arengukava 2018-2030 muutmise algatamine (OE 311)

Ettekandja: arendusspetsialist Piret Avelt

4. Nõusoleku andmine maakorraldustoimingu läbiviimiseks ja maa osaliseks võõrandamiseks (Parkmetsa, Iisaku alevik) (OE 292)  Lisa  Lisa 1

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

5. Alutaguse vallamaja projekti tutvustus (kell 16:00)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar ja projekteerijad

6. Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamine (OE 313)  Lisa 1

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

7. Tudulinna kruusakarjääri kaevandamisloa pikendamise kohta arvamuse andmine (OE 312)

Ettekandja: keskkonnakomisjoni esimees Janno Vool

8. Alutaguse Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 33 „Alutaguse Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude kinnitamise kord ja töötasustamise alused" muutmine (ME 149)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

9. Alutaguse Vallavolikogu 29.10.2020 otsuse nr 289 „Alutaguse Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine" muutmine (OE 308)  Lisa

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

10. Keskkonnaseadustiku üldosa seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine (ME 150)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

11. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine (ME 151)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

12. Alutaguse valla aukodaniku nimetuse ja suure vapimärgi andmine (OE 309)  Lisa

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

13. Alutaguse valla teenetemärgi andmine (OE 310)  Lisa

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

14. Muud küsimused

* Informatsioon

Toimetaja: LIA TEEVÄLI