Alutaguse Vallavolikogu istung 26.08.2021

19.08.21

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 26. augustil 2021. a algusega kell 15.00 Iisaku rahvamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Alutaguse valla arengukava kinnitamine – II lugemine (ME 167-II) Arengukava  Muudatusettepanekud

Ettekandja: arendusspetsialist Piret Anvelt

2.  Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärad (ME 169)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

3. Alutaguse Vallavolikogu 25.04.2019 määruse nr 95 „Alutaguse vallavara valitsemise kord" muutmine (ME 170)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

4. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Pargiveere) (OE 347)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

5. Alajõe küla Metskannikese kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine (OE 349)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

6. Remniku küla Järveääre tee 28 kinnistu detailplaneeringu algatamine (OE 348) Lisa

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

7. Muud küsimused

* Informatsioon


 

Toimetaja: LIA TEEVÄLI

Alutaguse Vallavolikogu istung 29.06.2021

11.08.21

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 29. juunil 2021. a algusega kell 15.00 Kauksi rannahoones.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Ülevaade arengukava 2018-2021 täitmisest   Ülevaade   Arenguseire

Ettekandja: arendusspetsialist Piret Anvelt

Kaasettekandja: finantsjuht Luule Salla

2. Alutaguse valla arengukava kinnitamine (ME 167)     Arengukava  Ettepanekud arengukavasse

Ettekandja: arendusspetsialist Piret Anvelt

3. Alutaguse valla 2020. aasta majandusaasta aruanne (OE 344)   Lisa 1   Lisa 2

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

4. Revisjonikomisjoni aruanne Alutaguse valla 2020. a majandusaasta aruande kohta   Aruanne

Ettekandja: komisjoni esimees Kalle Kuusik

5. Alutaguse Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine (OE 342)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

6. Alutaguse valla valimiskomisjoni moodustamine ja valimiskomisjoni liikmete nimetamine (OE 343)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

7. Kuru küla Juuse kinnistu detailplaneeringu algatamine ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine (OE 341)   Lisa 1

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

8. Alutaguse valla sotsiaalvaldkonna strateegia (ME 168)  Strateegia

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

9. Alutaguse Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 33 „Alutaguse Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude kinnitamise kord ja töötasustamise alused" muutmine (ME 166)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

10. Alutaguse Vallavolikogu 28.06.2018 määruse nr 63 „Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse andmise tingimused ja kord" muutmine (ME 165)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

11. Nõusoleku andmine projektis „Toetavate hoolekandeliste teenuste loomine ja arendamine Alutaguse vallas" osalemiseks ning varaliste kohustuste võtmiseks (OE 340)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

12. Mäetaguse Vallavolikogu 30.10.2014. a otsuse nr 56 osaline kehtetuks tunnistamine (OE 345)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

13. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (OE 346)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

14. Riigivara (Rannapromenaadi maaüksus) munitsipaalomandisse taotlemine (OE 339)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

15. Muud küsimused

* Informatsioon

Alutaguse Vallavolikogu istungi salvestis 29.06.2021

Alutaguse Vallavolikogu istung 27.05.2021

4.06.21

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 27. mail 2021. a algusega kell 15.00 Mäetaguse rahvamajas ja Teamsi keskkonnas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Umbusalduse avaldamine haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimehele ja aseesimehele (OE 330) Umbusaldusavaldus

Ettekandja: volikogu liige Marek Kullamägi

2. Revisjonikomisjonile ülesande andmine (OE 332)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

3. Alutaguse valla 2021. aasta I lisaeelarve (ME 164)  Lisa 1   Lisa 2

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

4.  Alutaguse Haldus OÜ poolt võetavate kohustuste tagamine (OE 338)

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

5. Kaubanduse korraldamise nõuded ja kord Alutaguse vallas (ME 163)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

6. Alutaguse Vallavolikogu 24.05.2018 määruse nr 51 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Alutaguse vallas" muutmine (ME 162)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

7. Alutaguse Vallavolikogu 28.05.2020 määruse nr 131 „Alutaguse valla supelrandade kasutamise ja hooldamise kord" muutmine (ME 161)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

8. Korteriomandi müük otsustuskorras (OE 333)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

9. Kinnistute müük enampakkumisel (OE 334, OE 335)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

10. Alajõe küla Kanarbiku 10 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine (OE 336)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

11. Kauksi küla Tamme kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine (OE 337)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

12. Osalemine liikmena Mittetulundusühingus Eesti Tantsuhuvihariduse Liit (OE 329)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

13. Lepingu sõlmimine konsultatsiooniteenuse saamiseks (OE 331)

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Kalle Kuusik

14. Muud küsimused

* Informatsioon

Alutaguse Vallavolikogu istungi salvestis 27.05.2021

Alutaguse Vallavolikogu istung 29.04.2021

3.05.21

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 29. aprillil 2021. a algusega kell 15.00 Mäetaguse rahvamajas ja Teamsi keskkonnas                    

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Iisaku Gümnaasiumi arengukava 2021-2024 (ME 157)  Arengukava

Ettekandja: gümnaasiumi direktor Külli Guljavin

2. Alutaguse Vallavolikogu 24.10.2019 määruse nr 112 „Sporditegevuse toetamise kord Alutaguse vallas" muutmine (ME 160)

Ettekandjad: abivallavanem Kairi Hõbemeri ja spordispetsialist Timo Juursalu

3. Alutaguse Vallavolikogu 23.04.2018 määruse nr 44 „Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord" muutmine (ME 159)

Ettekandja: arendusspetsialist Piret Anvelt

4. Alutaguse Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 32 „Alutaguse valla elanike soodustused" muutmine (ME 158)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

5. Arvamuse andmine Kollase karjääri keskkonnaloa nr L.MK/318029 kehtivusaja pikendamise taotluse kohta (OE 324)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

6. Rannapungerja küla Jahi ja Mudajärve kinnistute detailplaneeringu algatamine ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine (OE 322)  Lisa

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

7. Alajõe Vallavolikogu 17. mai 2006 otsuse nr 43, otsuse nr 44 ja otsuse nr 47 kehtetuks tunnistamine (OE 323)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

8. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga (OE 321)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

9. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Koolimaja krt 7, Kuremäe küla) (OE 325)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

10. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Koolimaja krt 4, Kuremäe küla) (OE 326)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

11. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Koolimaja krt 6, Kuremäe küla) (OE 327)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

12. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Koolimaja krt 2, Kuremäe küla) (OE 328)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

13. Muud küsimused

* Informatsioon

Alutaguse Vallavolikogu istungi salvestis 29.04.2021

 

Alutaguse Vallavolikogu istung 25.03.2021

5.04.21

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 25. märtsil 2021. a algusega kell 15.00 Teamsi keskkonnas.                    

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 10 „Vanema poolt kaetavate kulude katmise kord Alutaguse valla koolieelsetes lasteasutustes" muutmine (ME 154)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

2. Alutaguse Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 32 „Alutaguse valla elanike soodustused" muutmine (ME 156)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

3. Mäetaguse Vallavolikogu ja Tudulinna Vallavolikogu  määruste kehtetuks tunnistamine (ME 155)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

4. Vara omandamine ja vallavara (Pikk tn 21-3, Tudulinna küla) tasuta võõrandamine (OE 317)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

5. Vara omandamine ja vallavara (Uus tn 3-9, Tudulinna küla) tasuta võõrandamine (OE 318)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

6. Vara omandamine ja vallavara (Uus tn 2-4, Tudulinna küla) tasuta võõrandamine (OE 319)

Ettekandja: vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

7. Konsu küla Laagri maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine (OE 320)  Lisa 1  Lisa 2

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

8. Projekti Common Peipsi 2 muutmine

Ettekandja: projektijuht Taavi Vogt

9. Muud küsimused

* Informatsioon

Alutaguse Vallavolikogu istungi salvestis 25.03.2021

Toimetaja: JAANUS ALTOJA

Alutaguse Vallavolikogu istung 25.02.2021

2.03.21

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 25. veebruaril 2020. a algusega kell 15.00 Mäetaguse rahvamajas ja ka Teamsi kaudu.                    

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Sihtasutuse Alutagusemaa asutamine ja põhikirja kinnitamine (OE 314)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

2. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (OE 315) Lisa

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

3. Volituste andmine Lüganuse vallale (OE 316)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

4. Alutaguse Vallavolikogu 30.11.2017 määruse nr 6 „Alutaguse Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine (ME 153)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

5. Revisjonikomisjoni 2020. a tegevuse aruanne

Ettekandja: komisjoni esimees Kalle Kuusik

6. Eelarve- ja majanduskomisjoni 2020. a tegevuse aruanne

Ettekandja: komisjoni esimees Raivo Raap

7. Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni 2020. a tegevuse aruanne

Ettekandja: komisjoni esimees Annely Oone

8. Keskkonnakomisjoni 2020. a tegevuse aruanne

Ettekandja: komisjoni esimees Janno Vool

9. Muud küsimused

* Informatsioon

Alutaguse Vallavolikogu 25.02.2021 istungi salvestis.
 

Alutaguse Vallavolikogu istung 28.01.2021

25.01.21

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 28. jaanuaril 2021. a algusega kell 15.00 Mäetaguse rahvamajas ja ka Teamsi kaudu                       

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Alutaguse Vallavolikogu 24.05.2018 määruse nr 50 „Parkimistasu ja tasulise parkimise korraldamine" muutmine (ME 152)

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

2. Alutaguse valla 2021. aasta eelarve – II lugemine (ME 146-II) Lisa  Lisa 1  Lisa 2

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

3. Alutaguse valla arengukava 2018-2030 muutmise algatamine (OE 311)

Ettekandja: arendusspetsialist Piret Avelt

4. Nõusoleku andmine maakorraldustoimingu läbiviimiseks ja maa osaliseks võõrandamiseks (Parkmetsa, Iisaku alevik) (OE 292)  Lisa  Lisa 1

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

5. Alutaguse vallamaja projekti tutvustus (kell 16:00)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar ja projekteerijad

6. Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamine (OE 313)  Lisa 1

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

7. Tudulinna kruusakarjääri kaevandamisloa pikendamise kohta arvamuse andmine (OE 312)

Ettekandja: keskkonnakomisjoni esimees Janno Vool

8. Alutaguse Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 33 „Alutaguse Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude kinnitamise kord ja töötasustamise alused" muutmine (ME 149)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

9. Alutaguse Vallavolikogu 29.10.2020 otsuse nr 289 „Alutaguse Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine" muutmine (OE 308)  Lisa

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

10. Keskkonnaseadustiku üldosa seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine (ME 150)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

11. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine (ME 151)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

12. Alutaguse valla aukodaniku nimetuse ja suure vapimärgi andmine (OE 309)  Lisa

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

13. Alutaguse valla teenetemärgi andmine (OE 310)  Lisa

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

14. Muud küsimused

* Informatsioon

Toimetaja: LIA TEEVÄLI