Nurga tee 11 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

 

Alutaguse Vallavalitsus teatab, et Alutaguse valla Remniku küla Nurga tee 11 kinnistu detailplaneering võeti vastu Alutaguse Vallavalitsuse 05. märtsi 2018. a korraldusega nr 229 ja on avalikul väljapanekul 26. märtsist kuni 10. aprillini 2018. a tööpäeviti kella 9.00-15.00 Alajõe teenuskeskuses aadressil Valla tn 8, Alajõe küla.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Alutaguse valla veebilehel www.alutagusevald.ee. Avalikustamise järgne avalik arutelu toimub 11. aprillil 2018. a algusega kell 10.00 Alajõe teenuskeskuses. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning määrata kruntidele ehitusõigus ja juurdepääsutee, samuti heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse ning tehnovõrkude asukoha määramine.

Planeeringuala suurus on ca 0,92 ha.

Ettepanekuid ja vastuväiteid Nurga tee 11 kinnistu detailplaneeringu kohta saab esitada avaliku väljapaneku jooksul kirjalikult Alutaguse Vallavalitsusele (Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, 41101, Ida-Virumaa, tel 33 66901, e-post: info@alutagusevald.ee; kontaktisik on arendusspetsialist Piret Anvelt, tel 33 66923; e-post: piret.anvelt@alutagusevald.ee